Man måste vara frisk för att klara att vara sjuk, sägs det.

Många sjukskrivna upplever att reglerna och insatserna från Försäkringskassan, sjukvården, Arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren är som en djungel där det är lätt att gå vilse.

För att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete föreslår nu regeringen att sjukvården ska erbjuda sjuka hjälp av en rehabkoordinator.

Rehabkoordinatorn ska finnas som ett frivilligt stöd för den som är sjuk och hjälpa till med att samordna olika insatser.

– De flesta som blir sjukskrivna ska inte behöva sköta allt själva. För att samarbetet mellan försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren ska fungera bättre ska rehabkoordinatorer finnas där som spindeln i nätet, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Det pågår redan ett pilotprojekt med rehabkoordinatorer inom sjuk- och hälsovården.

Enligt regeringen har detta projekt fungerat mycket bra och visat att behovet av hjälp finns.

Därför läggs nu ett lagförslag om att alla landsting ska vara skyldiga att erbjuda hjälp av rehabiliteringskoordinatorer till sjukskrivna patienter som behöver det.

– Det här är ett viktigt steg för att den som behöver mer stöd inte ska falla mellan stolar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen beslutar imorgon om en lagrådsremiss som ska lämnas över till lagrådet för granskning. Därefter kan förslaget gå vidare till riksdagen.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2019.