Martin Ådahl (C) och Jessika Roswall (M) viftar med gröna kort när de får frågan om de vill utöka rätten till undantag från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Vid bordet bredvid lyfter däremot arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) och Ali Esbati (V) röda lappar. De befinner sig på en valdebatt om arbetsmarknaden, arrangerad av LO Mediehus.

– Vi vill att det ska vara ett ökat inslag av kompetens, säger Jessika Roswall om turordningsreglerna.

Det är den linje alla allianspartier driver; större betydelse till kompetens och mindre till anställningstid när det avgörs vilka som får gå vid nedskärningar.

Martin Ådahl konstaterar att man i praktiken ofta förhandlar bort den turordning som styrs av anställningstid – alltså att andra än den som varit anställd kortast tid får gå.

Han frågar sig varför man då inte kan ta bort den regeln.

– Nej nej nej, blir svaret då, för reglerna ger möjlighet att förhandla om saker facket egentligen vill ha, som stark omställning , säger han.

Martin Ådahl menar att reglerna därmed kan ge en falsk trygghet då anställda tror att de är skyddade av anställningstid, men sedan får gå efter förhandlingar.

Han tycker att man i stället behöver stärka möjligheten till omställning generellt.

– Det man inte verkar förstå, eller vill förstå, är att det här är en maktfråga, replikerar Ylva Johansson.

– Antingen förhandlar man om vem som har rätt kompetens eller så låter man arbetsgivaren bestämma, fortsätter hon.

Hon kallar las ”väldigt fiffig”, med hänvisning till att den skapar utrymme för att förhandla fram olika lösningar.

Martin Ådahl kallar i stället reglerna för ett grus i maskineriet, använda för att tvinga arbetsgivare till förhandlingsbordet.

– Man vågar inte anställa när man har de här reglerna, uppger han.

Ali Esbati konstaterar att Vänsterpartiet vill ta bort även det nuvarande undantaget, som innebär att företag med max tio anställda får undanta två personer från turordningsreglerna.

Han resonerar på samma sätt som Ylva Johansson – att det redan är så att den som blir kvar ska ha kompetens för jobbet, men att frågan är vem som ska avgöra vilka detta är.

– Det går hela den arbetsrättsliga lagstiftningen ut på, att i någon mån försöka dämma upp för godtycke, säger han.

Jessika Roswall säger sig reagera på tonläget, att det blir högt så snart man vill diskutera turordning.

– Det tycker jag är konstigt, det är en 50 år gammal lagstiftning.

– Vi diskuterar det här varje dag, svarar Ali Esbati.

– Men ni är ju bara emot, menar Jessika Roswall.

Se hela debatten här

LIVE Se valdebatten Slaget om arbetsmarknaden som anordnas av LO Mediehus. Medverkar gör Ylva Johansson (S), Ali Esbati (V), Jessika Roswall (M) och Martin Ådahl (C). #jobbdebatten

Posted by Arbetet on Wednesday, 29 August 2018

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.