274 av 310 granskade kommuner och landsting har haft bristande rutiner för att hantera trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.

Bland 36 arbetsgivare inom sektorerna media, kultur och juridik hade 29 brister på något av dessa områden. Det visar Diskrimineringsombudsmannens tillsyn.

Även riktlinjerna som är till för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier brister ofta.

Hos hälften av de 36 arbetsgivarna inom kultur, media och juridik upptäckte DO sådana brister. Bland 310 granskade kommuner och landsting fick 238 den typen av kritik.

Repressalieförbudet handlar om att man inte får bestraffa den som lyft frågor om diskriminering.

Det är på detta område bristerna i rutiner och riktlinjer oftast finns.

Sexton av de 310 granskade kommunerna och landstingen hade brister på alla granskade punkter, rörande såväl riktlinjer som rutiner.

– Det är anmärkningsvärt att det är så många som har brister, säger Peter Wråke, enhetschef på DO:s rättsenhet för arbetslivet.

Var detta vad du väntat dig eller är du förvånad över resultatet?
– Jag måste nog säga att jag är förvånad. Kännedomen om de nya bestämmelserna verkar vara ganska låg.

Sedan början av 2017 är arbetsgivare skyldiga att ha just rutiner och riktlinjer rörande trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Av riktlinjerna ska framgå att trakasserier och repressalier inte accepteras på arbetsplatsen.

Rutinerna ska bland annat tydligt ange vad arbetsgivaren ska göra om sådant ändå sker.

Peter Wråke konstaterar att det är svårt att säga exakt vad tillräckliga rutiner och riktlinjer innebär för risken för att trakasserier och repressalier ska förekomma.

– Men det är klart att det är viktigt att man som arbetsgivare är tydlig och står upp och säger att på den här arbetsplatsen accepterar man inte trakasserier och sexuella trakasserier. Och att man har beredskap för att hantera om det ändå händer.

DO kommer framöver att följa upp om de som har fått kritik för brister i denna tillsyn upprättat tillräckliga rutiner och riktlinjer.

Man har också bestämt sig för att utvidga tillsynen av kultur, media och juridik till att under året omfatta ytterligare 60 företag.

Peter Wråke säger att man valde ut de branscherna från början för att de stack ut under metoo-debatten förra året.

– Så vi har valt att inrikta tillsynen där. Men när vi är klara med dem kommer vi att titta på andra branscher, säger han.