Det förslaget skickar regeringen ut på remiss i nästa vecka, enligt Natalie Sial, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

I åratal har bland andra Hotell- och restaurangfacket och Fastighets påtalat att olika slags anställningsstöd missbrukas och snedvrider konkurrensen i städbranschen, restaurangnäringen och andra branscher.

Arbetsförmedlingen ska visserligen samråda med facket innan en arbetsgivare beviljas stöd, för att kontrollera att den lön företaget erbjuder ligger i nivå med kollektivavtal.

Men vilken lön som sedan betalas ut är sekretessbelagt. Facken ser dock många tecken på att den faktiska lönen ofta ligger under kollektivavtalets, och att de försäkringar som följer med kollektivavtal saknas.

Den föreslagna lagstiftningen ska öka möjligheterna att komma åt den sortens missbruk.

Till Hotellrevyn, som var först med att berätta om nyheten, säger arbetsmarknadsministern:

– Det kommer att bli hemskt mycket lättare att sätta dit dem som inte sköter sig. Ingen vet hur stort problemet är, men jag misstänker omfattande missbruk av den här typen av anställningar.

Enligt Hotellrevyn vill Socialdemokraterna reformera hela samrådsförfarandet i samband med att anställningsstöd beviljas, mycket som följd av att Hotell- och restaurangfacket slagit larm om missförhållanden.

– Förslaget är jättebra, det innebär ett stort steg framåt, säger Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Per Persson.

Samtidigt ställer sig Per Persson frågan om lagändringen kommer att räcka.

I våras lämnade Arbetsförmedlingen själv en rapport till regeringen om hur samrådet med facket fungerar.

Arbetsförmedlingen medger i rapporten att det är vanligt att facket inte får möjlighet att yttra sig inom den föreskrivna tiden på fem dagar – och att förmedlingen i de flesta fall inte ändrar sitt beslut om lönestöd på grund av fackliga invändningar.

Att facket påtalar att ett företag saknar kollektivavtal räcker nästan aldrig för att neka företaget subventioner.

– När en arbetssökande har chans att få ett jobb snabbt vill arbetsförmedlarna inte vänta in ett samråd med facket, säger Per Persson. Att begära ut löneuppgifter från banker är knappast mindre tidsödande än ett samråd. Kommer Arbetsförmedlingen använda sig av de nya befogenheterna?