Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Om bägge sidor har den ambitionen, den pragmatismen och den energin, så är jag säker på att vi kan komma överens under oktober, säger Raab vid den gemensamma presskonferensen.

Han tillägger att det fortfarande finns klyftor att överbrygga.

Barnier säger att förhandlingarna gått in i ett slutskede och kommer att pågå kontinuerligt från och med nu. Ett avtal behöver nås ”inte mycket senare” än början av november, förklarar han.

Storbritannien lämnar formellt EU den 29 mars nästa år, och förhoppningarna på båda sidor är att under hösten nå ett avtal om hur utträdet ska ske.