Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det italienska fackförbundet Flai Cgil har tillsammans med forskningsinstitutet Osservatorio Placido Rizzotto undersökt villkoren för migrantarbetarna som arbetar inom jordbruket.  Deras situation beskrivs som ett ”modernt slaveri” i en ny rapport.

Verksamheten kallas ”caporalato” och uppges generera mångmiljardbelopp.

– Fenomenet caporalato är en cancer för hela samhället. Inom livsmedelssektorn sammanblandas ofta laglig och kriminell verksamhet vilket gör att det blir mycket svårt att veta vem som agerar inom lagarna och inte, säger Roberto Iovino vid Osservatorio Placido Rizzotto, till nyhetsbyrån IPS.

En av sju i världen är migrant

Global

Den kriminella strukturen caporalato innebär att en chef på egen hand bestämmer arbetstider och löner för personalen, och det är ett fenomen som uppges vara utbrett över hela Italien.

Allt ifrån sicilianska tomater till mousserande vin från Lombardiet ha producerats av arbetare som arbetar illegalt.

Enligt rapporten ligger dagslönen för dem som blir utnyttjade vanligtvis på mellan 20 och 30 euro.

Många arbetare uppges ha en arbetstid på mellan 8 och 14 timmar om dagen, sju dagar i veckan.

En majoritet av de arbetare som blivit intervjuade uppger att de inte fått betalt för all sin arbetstid och att deras löner är mycket lägre än den officiella.

Vissa arbetare uppger för Flai-Cgil att de haft en timlön på endast en euro, och att de fått betala för att få vatten, för transporten till arbetsplatsen och för sina lunchsmörgåsar.

Daglönare har även fått betala hyra för att bo i byggnader som ofta varit övergivna, eller på enkla hotell. Hyran har gått till chefen, eller någon av dennes medarbetare.

”Som ett Trip Advisor för migrantarbetare”

Global

Bossen kan, enligt deras granskning, tjäna mycket stora summor på verksamheten. Summorna varierar dock beroende på vilken position de har i den illegala strukturen.

Rapportförfattarna hävdar att inga skatter betalas för dessa vinster, vilket både drabbar staten och de jordbruksföretag som följer reglerna.

Bland bossarna finns även personer som kommer från andra länder än Italien och det förekommer att ny arbetskraft rekryteras från länder som Marocko och Pakistan.

Migrantarbetare som utnyttjas i systemet lever ofta i en mycket utsatt situation. Enligt rapporten har vissa arbetare fått sina dokument beslagtagna av sina arbetsgivare, vilket i praktiken gör dem livegna. Många vittnar också om hur de blivit utsatta för våld och övergrepp.

Tumult i Rom efter migrantvräkning

Global

I samband med lanseringen av rapporten sade Susanna Camusso, som är generalsekreterare för Italiens största fackliga centralorganisation, CGIL:

– Vi måste återuppbygga respekten för människor, däribland migranter. Det här är människor som böjer sina ryggar för att samla in den mat vi äter och som bidrar till vår ekonomi.

Maged Srour/IPS