I över tre år har författaren Lennart Johnsson och fotografen Stefan F Lindberg dokumenterat emigranters situation i Syd- och Sydostasien. Resorna och skildringarna har nu publicerats i boken ”Drömmen om ett bättre liv”.

På seminariet, som anordnades av biståndsorganisationen Union to Union, talade de om människorna de mött under åren.

– Naturkatastrofer är en sårbarhet för då är människor tvingade att söka sig till andra länder för att jobba, berättar Stefan F Lindberg.

Närmare hälften av alla migrantarbetare i världen är kvinnor. De har låglönejobb och utnyttjas oftast av sina arbetsgivare. I Hongkong träffas varje söndag tusentals hushållsarbetare för picknick och solidariskt utbyte med varandra, berättar Lennart Johnsson.

– Rädslan att förlora jobbet är enorm och därför väljer de flesta migrantarbetare att inte gå med i facket, säger han.

– Men när migrantarbetarna väl vågar gå med i facket förändras mycket och livet får annan mening.

Ungefär 250 miljoner människor är arbetskraftsmigranter som sökt sig till andra länder. Men det finns även 750 miljoner interna migranter, det vill säga människor som flyttar till andra regioner i sitt hemland för att söka lyckan.

I länder som Indien kan flytten betyda ett nytt språk och ny kultur, förklarar Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.

Även hon deltog vid tisdagens seminarium som anordnades på ABF-huset i Stockholm. Ytterligare 60 miljoner människor är just nu på flykt runt om i världen. Sammanlagt betyder det att en miljard människor är migranter globalt.

– Att migrera är förknippat med osäkerhet och höga mänskliga kostnader, säger Lisa Pelling.

I EU finns så kallade ”Blue card” för arbetskraftsinvandrare så att de med jobb får uppehållstillstånd. Men de är extremt sällsynta och ges oftast enbart till personer med hög akademisk utbildning.

Fackföreningsrörelsen menar att EU även borde införa ”Skills card” för särskilda yrkesgrupper.

– Mänskliga rättigheter är att ha ett schysst jobb att gå till. Många företag skryter med sina CSR-rapporter eller uppförandekoder, men de handlar oftast bara om klimatfrågan, inte om arbetsvillkoren för arbetare, säger Christer Wälivaara, strateg för den fackliga samarbetsorganisationen 6F.