Nätverket Strike Back hoppas på mellan 2 000 och 5 000 personer vid den demonstration som arrangeras på Norra Bantorget i Stockholm. Förtroendevalda från flera fackförbund kommer att finnas på plats.

Erik Pettersson, förtroendevald för IF Metall på Cranab i Vindeln, ska åka ner till Stockholm och tala för ett antal IF Metall-klubbar i Västerbotten som är emot förslaget om strejkrätten.

– Det viktigaste vapnet vi har är rätten att ta till konflikter. Det måste vi försvara, säger han.

Ylva Johansson menar att de tänkta förändringarna inte kommer påverka maktbalansen på svensk arbetsmarknad. Hur ser du på det?
– Det är struntprat. Det kommer att bli en mycket större användning av rättsligt ifrågasättande av att arbetare tar till stridsåtgärder. Det är inte heller så lätt att överklaga i rättsväsendet, därför kan det bli väldigt jobbigt om det tas beslut som inte gynnar arbetstagarna. Det öppnar också upp för avtalsshopping, säger Erik Pettersson och tillägger:

– Vad som varit förödande för oss när det gäller fackligt arbete och möjligheten att påverka är bemanningsföretagen. Det har varit ett stort problem för förtroendevalda och medlemmar. Men om det här blir verklighet, en inskränkning av konflikträtten, kommer det vara sju resor värre.

En annan av de som skulle ha talat, men som fått förhinder, är Brandmännens riksförbunds ordförande Peter Berg.

– Att slå mot ett helt regelverk för ett specifikt bekymmer, att straffa alla för en enskild händelse, jag tycker att det känns lite fel, säger han till Arbetet.

Han vill inte ta ställning i konflikten i Göteborgs hamn, men säger att han anser att den frågan borde lösas där i stället för att generaliseras till hela arbetsmarknaden.

…den här frågan är i paritet med Saltsjöbadsavtalet och kommer att få vittgående konsekvenser för alla som har eller kommer att lönearbeta i Sverige

Liv Marend, nätverket Strike Back

Det var situationen i Göteborgs hamn som ledde fram till att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsatte en utredning om strejkrätten för lite mer än ett år sedan.

I juni lämnade de tyngsta parterna på arbetsmarknaden i stället över ett eget förslag, som ministern meddelat är det hon tänker gå vidare med.

Förslaget innebär bland annat att fackförbund inte ska kunna vidta stridsåtgärder i andra syften än att uppnå kollektivavtal med fredsplikt.

Brandmännens riksförbunds ordförande är emot förslaget.

– Jag tycker det känns konstigt när vi har en lugn arbetsmarknad och en modell som fungerar, att man då ska förändra den. Varför ändra någonting som funkar? säger Peter Berg.

Bland talarna finns förtroendevalda från flera LO-förbund, däribland Elektrikerförbundet, Kommunal och Transport.

Enligt Emil Boss, fackligt aktiv inom SAC Syndikalisterna och med i nätverket Strike Back, har även 49 jurister skrivit ett upprop som ska läsas upp under lördagen.

Det kommer att bli en mycket större användning av rättsligt ifrågasättande av att arbetare tar till stridsåtgärder

Erik Pettersson, IF Metall

Enligt nätverkets pressansvariga Liv Marend är många personer med olika bakgrunder engagerade i Strike Back. Många är fackligt aktiva och hon gissar att de flesta ligger mer till vänster politiskt.

– Men vi har också varit väldigt noga i och med att det är valår att det inte ska bli ett forum för partipolitik utan i stället lyfta den här frågan för att alla ska förstå och bli insatta i vad som håller på att hända. Att det kommer att leda till ännu mindre demokrati på arbetsplatser.

Varför väcker den här frågan så mycket engagemang?
– Därför att den här frågan är i paritet med Saltsjöbadsavtalet och kommer att få vittgående konsekvenser för alla som har eller kommer att lönearbeta i Sverige. Om vi lever i en tid där totalitära idéer får mer och mer fotfäste, att då gå in och vilja inskränka handlingsmöjligheter på arbetsplatser, det är inget bra tecken i tiden, säger Liv Marend.

En del av nätverket Strike Back kommer under lördagen också att genomföra en stadsvandring om arbetarklassens kamp och ”en civil olydnadsaktion” för att ”sänka rörligheten i centrala Stockholm”.

I sitt så kallade aktionskodex skriver nätverket: ”Vi söker inte konflikt med polisen, vi är på gatan för att försvara strejkrätten och visa vilka det är som vill inskränka den.”

Samma dag som nätverket Strike Back demonstrerar genomför nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en demonstration och marsch på Kungsholmen. Därtill arrangeras flera motdemonstrationer i staden.