För första gången på länge presenterar Moderaterna ett eget valmanifest. De senaste valen har partiet gått till val på gemensam Allianspolitik.

”Staten ska inte göra allt, men det staten gör ska göras bra”, skriver moderatledaren Ulf Kristersson i valmanifestets förord.

Han hävdar också att ”trots högkonjunktur är det ont om pengar till det viktigaste”.

Kristersson pekar ut vad han anser är Sveriges mest akuta problem i dag, som växande gängkriminalitet, fördubblade vårdköer och dåliga skolresultat.

I det över 40 sidor tjocka dokumentet utfärdas över 200 mer eller mindre konkreta löften som Moderaterna ska arbeta för om de får regeringsmakten.

Ett sådant är att partiet ska ”tillföra betydande resurser till Sveriges kommuner”. Moderaterna lovade nyligen att matcha Socialdemokraternas löfte om minst 20 miljarder kronor i höjda statsbidrag till kommunerna.

Socialdemokraterna har anklagat M för att sakna trovärdighet när man både vill satsa på vård, skola och omsorg, samtidigt som skatten ska sänkas.

Moderaterna varnar i stället för att höjda skatter stryper tillväxt och företagande. ”Det är uppenbart att det inte är en långsiktigt hållbar väg för att öka välfärdens resurser”, står det i valmanifestet.

M hävdar att reformerna i manifestet leder till 70 000 nya jobb på sikt.

Partiet lovar att sänka skatten för ”alla som jobbar”, med i snitt 500 kronor mer i plånboken varje månad för ett vanligt heltidsjobb.

Ett annat löfte är att sänka marginalskatten genom att höja brytpunkten för statlig skatt.

Även pensionärer utlovas sänkt skatt med målet att pension och lön ska beskattas lika.

Samtidigt vill M genomföra en bidragsreform med ett tak för hur mycket samlade bidrag ett hushåll kan få, med en a-kassa med tydligare tidsgränser.

När det gäller satsningar på välfärden vill partiet fokusera på vad man anser är statens kärnverksamhet.

Några siffror på vad alla löften kostar staten finns inte i valmanifestet.

M vill på sikt skärpa vårdgarantin så att patienter får operation eller specialistbehandling inom 60 dagar efter medicinskt beslut. Man vill också återinföra och utveckla den förra Alliansregeringens kömiljard för att korta vårdköerna.

Likt regeringen utlovar M 10 000 fler polisanställda till år 2024. M vill också göra en riktad statlig satsning för att höja polislönerna med 3 000 kronor i månaden. Socialdemokraterna anser att polislönerna behöver öka, men tycker inte att en regering ska lägga sig i löneförhandlingar.

M har också en rad förslag för att bekämpa brottsligheten, såsom kraftigt skärpta straff för gängkriminella.

Partiet lovar också en stram migrationspolitik, där tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel och försörjningskraven vid anhöriginvandring skärpas. Målet är att ”Sverige ska ta emot färre asylsökande än under de senaste åren”.

M vill också införa en utbildningsplikt för nyanlända utan grundskoleutbildning och ställa krav på egen försörjning och svenskkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd. Även kraven för att få bli svensk medborgare ska skärpas.

Det ska, enligt M, också gå att återkalla medborgarskapet för den som begått allvarliga brott mot staten.

De allra flesta förslagen är kända sedan tidigare.

Peter Wallberg/TT

M-löften

Sänkt skatt med 500 kronor för de som jobbar

Färre ska betala statlig skatt

Inför bidragstak

Tydligare tidsgränser i a-kassan

Tidsbegränsa aktivitetsstödet för arbetslösa

Sänk skatten på pensioner

Förbättra grundskyddet för garantipensionärer

Tredubbla rut-avdraget till 75 000 kronor

Inför ny anställningsform, inträdesjobb, för nyanlända och unga

Fler platser på yrkeshögskola och yrkesvux

Öka de generella statsbidragen till kommunerna

Återinför och utveckla kömiljarden i vården

Förstärk vårdgarantin. Högst 60 dagar till operation

Satsa på förlossningsvården

Genomför en primärvårdsreform

Öka undervisningstiden i grundskolan med en timme per dag

Obligatorisk lovskola årskurs 6-9 för elever som halkar efter

Minst 10 000 fler polisanställda till 2024

Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor

Slopa straffrabatten för unga 18-21 år

Kraftigt skärpta straff för gängkriminella

Skärpta minimistraff för våldtäkt

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri

Källa: Moderaternas valmanifest