Arbetarrörelsen är rörelsen för och med arbetare och fackföreningarna är arbetarnas rörelse, det är vi tillsammans som flyttar fram våra positioner för att få mer makt och inflytande över vår arbetssituation.

Det är vi tillsammans som driver de frågor som vi vill förändra på arbetsplatsen. Hela tiden, steg för steg.

Genom att snacka ihop oss, bestämma oss och stå enade så gör vi skillnad.

Kommunal engagerar sig i valrörelsen för att det är viktigt för våra medlemmar. Deras arbetsvillkor beslutas till stor del av politiker och det är stora skillnader mellan partierna.

I Dalarna och framför allt i Ludvika så har vi en helt unik situation i denna valrörelse.

Under flera år har den hatiska, nazistiska och odemokratiska organisationen NMR (Nordiska motståndsrörelsen) varit aktiv, till exempel de tre senaste åren på arbetarrörelsens högtidsdag, 1 maj.

Men organisationen har även stört ordningen vid Prideparader och på andra sätt spridit sitt hatiska budskap.

Vi vill se en tydligare och strängare lagstiftning som inte gör det möjligt för nazistiska organisationer att hata och hota i demokratins namn.

Fackliga företrädare från Kommunal och LO

Nu när det står klart att de fått polisens tillstånd att stå på Ludvikas gator dagligen fram till valet så känns det självklart väldigt obehagligt. Socialdemokraterna och LO med bland annat Kommunal har tillstånd att stå i princip bredvid NMR.

Många av medlemmarna i Kommunal och många av de människor som finns i verksamheter där medlemmarna arbetar passar inte in i nazisternas ideala form.

Många är dem som nazisterna inte alls vill ha i vårt samhälle. Som ska utrotas, dödas, skickas iväg eller tystas.

Vi känner ett hot. Ett hot mot det öppna samhället då människor skräms och tystas. Ett hot mot våra mänskliga och fackliga rättigheter, och ett stort hot mot demokratin.

Men vi är inte rädda och vi kommer aldrig tystna. Vårt fackliga löfte är för viktigt och måste försvaras, ständigt.

Speciellt i dessa tider. Det som många har tagit för givet under lång tid måste vi nu tillsammans stå upp för.

Vi behöver mer gemenskap, inte mindre. Rörelsen behöver fler människor som snackar ihop sig, som bestämmer sig och som inte viker ner sig

Fackliga företrädare från Kommunal och LO

Vi behöver varandra. Vi behöver mer gemenskap, inte mindre. Rörelsen behöver fler människor som snackar ihop sig, som bestämmer sig och som inte viker ner sig.

För oss är det helt oviktigt vilket land du är född i, vilken religion du har, sexuell läggning eller könstillhörighet. Vi gör det av en och samma kraft — att vi vill ha förändring.

Vi pratar mycket och ofta om detta med våra medlemmar och förtroendevalda. Om vikten av att alltid stå upp för allas lika värde och lika rätt.

Nationalister och socialkonservativa slår direkt på arbetarna då deras politik går ut på att söndra och misstänkliggöra i stället för att ena.

Deras ideologi går ut på att krossa fackföreningarna och allt som den svenska modellen står för.

De är inte och kommer aldrig att bli en rörelse för arbetare. Anledningen till det är att de vill splittra arbetare medan vi vill ena.

De vill göra oss svagare på arbetsplatserna medan vi vill bli starkare.

De som tjänar på att vi splittras och söndras är inte vi. Det är aldrig vi. Det finns alltid någon annan som vinner på att arbetarrörelsen släpper fokus och riktar sin ilska åt fel håll.

Vi kan påverka och förändra. Men bara om vi organiserar oss. Det är så vi har gjort i alla tider och det är så vi kommer att fortsätta jobba. Steg för steg.

Nationalister och socialkonservativa slår direkt på arbetarna då deras politik går ut på att söndra och misstänkliggöra i stället för att ena

Fackliga företrädare från Kommunal och LO

Situationen som nu råder i Ludvika har fått konsekvenser för vårt fackliga arbete. Vi måste alltid tänka en gång extra på säkerheten vid alla våra olika aktiviteter.

Alla nazisternas motståndare får tyvärr räkna med att bli filmade, fotograferade och uthängda på internet.

Vi vill se en tydligare och strängare lagstiftning som inte gör det möjligt för nazistiska organisationer att hata och hota i demokratins namn.

Vi vill se en enad arbetarrörelse som hörs mycket mer och som inte viker ner sig. Det är vår styrka och kraft.

Alla vi som vill ha ett fortsatt öppet och demokratiskt samhälle måste våga. Alltid våga stå upp och agera när det behövs — aldrig vända bort blicken.