Arbetet kunde i går berätta att de fasta anställningarna minskat mer i kommuner med röd majoritet jämfört med blå sedan förra valet. Samtidigt lovar Socialdemokraterna i helgen att 90 procent av de kommunanställda ska ha fast jobb i kommuner som styrs av partiet. Det ska bland annat lösas genom mer resurser och vikariepooler.

Fasta jobben minskar mest – i röda kommuner

Nyheter

Äldreminister Lena Hallengren (S) presenterade löftet tillsammans med statsminister Stefan Löfven. Hon är inte nöjd med siffrorna som Arbetet tagit fram.

– Det är inte bra och det är en slutsats som både jag och lokala företrädare drar i alla delar av partiet. Det behövs fasta anställningar och tryggare anställningar.

Hur realistiskt är 90-procentsmålet när få av S-kommunerna är över 80 procent i dag?
– Vi tror absolut att det är möjligt. Politik handlar om att vilja, men jag ser ju också på listan att det är många små kommuner som brottas med att ungdomar flyttar därifrån. Vi satsar resurser på välfärden så att de har råd med både utbildningsplatser och anställningar.

Varför har de fasta jobben gått tillbaka mer i röda jämfört med blå kommuner?
– Jag har svårt att tro att det är någon medvetenhet bakom det utan jag kan bara konstatera att det är kommuner där man brottas med utflyttning och med en ökad medelålder i befolkningen. Det är svårt att behålla ungdomar på orten och det är klart att det påverkar möjligheten att kunna rekrytera.

Enligt Lena Hallengren finns en överenskommelse i den socialdemokratiska SKL-gruppen att genomföra löftet lokalt i kommunerna och landstingen.

– Vi är överens om att göra yrket som undersköterska och barnskötare attraktivare. Och en viktig del av det handlar just om arbetsvillkoren, att ha fasta tjänster. Där måste vi bli bättre, det är inget tu tal om det. Men det här är något som hela partiet står bakom och som är förankrat med våra företrädare i kommunerna.

 

Här minskade fastanställningarna mest

Tabellen visar de 20 kommuner med antingen röd eller blå majoritet där tillsvidareanställningarna minskade mest mellan 2013 och 2017.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Så gjordes undersökningen

• Arbetet jämförde andelen tillsvidareanställda månadsavlönade i november 2013 respektive 2017 i varje kommun i Sverige.

• Siffrorna kommer från SKL:s statistikdatabas Kolada.