Moderaterna vill villkora sitt kommunstöd. Enligt det förslag som Moderaterna presenterade på torsdagen ska tio miljarder kronor av Moderaternas utlovade stöd till kommunerna betalas ut först om kommunerna sänker sina utbetalningar av det Moderaterna kallar ”bidrag”.

Om ett företag lägger ned på en ort och fler blir arbetslösa under en tid och fler tvingas till försörjningsstöd så sänker Moderaterna alltså det statliga stödet till den drabbade kommunen. Det är svårt att se det som annat än ett straff och en extra börda för den drabbade orten.

Moderaternas nya förslag att betala ut mest stöd till de kommuner som lyckas sänka ”bidragsutbetalningarna” är därmed  nog en av de mest tillväxtfientliga idéerna som svensk ekonomi sett på länge.

Med bidrag menar Moderaterna i vanlig ordning alla former av stöd. Lägger en fabrik ned i en kommun riskerar kommunen alltså inte bara höjd arbetslöshet. Vid en moderat valseger får de också lägre statligt stöd eftersom fler under en tid får sämre ekonomi och tvingas utnyttja de kommunala skyddsnät som finns.

Det här manar till eftertanke. För i Moderaternas ryggmärgsfästa aversion mot alla former av stöd som människor kan behöva i perioder av sitt liv ligger en mycket farlig tillväxtsänkande politik.
Och det drabbar oss alla.

Under torsdagens pressdragning av partiets nya förslag varnade Moderaternas Elisabeth Svantesson för att det efter dagens högkonjunktur kommer en lågkonjunktur. (Vilket naturligtvis är riktigt. Det gör det ju – jämt.) Och hon fortsatte med de likaledes sanna orden:
”Sverige drabbas ofta hårdare än många andra länder eftersom vi är en liten öppen ekonomi.”

Och efter dessa fullt riktiga ord är Moderaternas förslag än mer obegripligt.

Just eftersom vi är en liten öppen ekonomi som tillåter ekonomin att gå bra i högkonjunkturer men som samtidigt riskerar att drabbas av tillfälliga ekonomiska nedgångar behövs en extra väl utbyggd välfärd och möjligheter till omställning, komvux, ekonomiskt stöd och nystarter i ekonomin.

Just för att Sverige är en liten öppen ekonomi krävs alltså en extra väl utbyggd välfärd för att slussa människor vidare och bevara det som också kommer att ge Sverige och hela befolkningen en skjuts när konjunkturerna vänder uppåt igen: en hög tillväxt och ett högt välstånd.

Men den kommun som tvärtemot dessa ekonomiska självklarheter i stället väljer att skära ned allra mest på stödfunktioner för sina invånare, dessa kommuner blir Moderaternas gunstlingar och får extra mycket statliga bidrag om Moderaterna vinner valet.

Man kan naturligtvis fråga sig varför Moderaterna lanserar denna tillväxtfientliga politik. Och svaret torde vara uppenbart, för att det i andra änden trillar ut sparade pengar som kan användas till skattesänkningar.
Torsdagens pressdragning av Moderaternas ekonomiska politik var en mycket väl genomförd studie av hur man med åtstramning där det i stället behövs investeringar och överföringar till dem som lägger pengar på hög i stället för till dem som behöver inkomster för konsumtion kan skapa ett samhälle med låg tillväxt, stora klyftor och hög arbetslöshet.

Se gärna Moderaternas dragning här:
https://www.youtube.com/watch?v=SxUjlzIhzPA&app=desktop