Hbtq-organsationen Outright Action skriver i en rapport att bara 109 av 194 länder tillåter hbtq-organisationer att registrera sig enligt lag. I 55 länder, som till exempel i Ryssland, tillåts organisationerna att existera men får inget erkännande av staten, medan det i andra länder är helt olagligt för hbtq-personer att organisera sig.

Jean Chong, en av grundarna av organisationen Sayoni i Singapore, berättar om svårigheterna i Singapore där ansökningarna om registrering regelbundet blockeras av staten. Till exempel går det inte att få några kontorslokaler eller be om donationer.

Framsteg för hbtq-rättigheter

Global

– Det gör att det inte går att samla in bidrag på ett effektivt sätt, så det begränsar organisationernas möjlighet att granska, samla in data och bedriva arbetet för medlemmarnas rättigheter.