Pengar talar bara för pengar. Ska man ta texten i sången på allvar är det verkligen kampen mellan arbete och kapital som gäller nu. Det är dags att arbetarna samlar sig mot de som inte står upp för dem.

Men vad innebär det rent konkret? På många sätt kan det verka mer komplicerat att ha en konflikt mellan arbete och kapital idag än när fackföreningsrörelsen startade. Samtidigt som det finns väldigt mycket som förenar vår tid med dåtiden.

Allting utgår från arbete. Även kapitalet har någon gång samlats ihop genom arbete. Det är en viktig påminnelse i en tid där arbetet sällan lyfts upp som den samhällsmotor det är. Tänk hur ofta reklamen för olika läkarappar når dig jämfört med informationen om vilka som faktiskt arbetar på din vårdcentral eller bygget du passerar varje dag på väg till ditt jobb.

Vårdcentralen och bygget kanske rentav är ditt och dina anhörigas jobb. De skulle upphöra om personalen inte gick dit. Vad skulle hända om en läkarapp fick lägga ner? Absolut ingenting förutom att ett antal så kallade influencers skulle få mindre reklamintäkter. Vårdcentralerna skulle tvärtom jubla.

Det säger något om hur viktigt arbete är som kraft kontra hur lite många kapitalprodukter bidrar till samhället. Men som sagt, det spelar ingen roll om arbetarna står splittrade. LO:s påminnelse om det kommer i precis rätt tid. Kraften ligger i att gå samman. Och den kraften ger gåshud.

Kampen är på riktigt. Ser man på hur Allianspartierna har behandlat politiken kring arbetsmiljö och hur de nu vill behandla arbetsrätten är det tydligt. Ju mindre man vet om hur arbetare har det och ju färre rättigheter de har desto bättre är det resonerar högern. En arbetsmarknad som enbart erbjuder arbetsgivaren rättigheter är en bra arbetsmarknad i deras ögon.

Det är också vad som står på spel i valrörelsen. Framtida rättigheter, löner och pensioner är beroende av att konflikten mellan arbete och kapital inte väger över till kapitels fördel ännu mer. Inget kunde vara viktigare att ställa sig sida vid sida för.