Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle där ojämställdheten mellan kvinnor och män blir som mest tydlig i arbetslivet. Vår socialdemokratiskt ledda regering har gjort många åtgärder för att förändra detta den senaste mandatperioden, exempelvis fler steg för en jämställd föräldraförsäkring, uppnått lägsta ungdomsarbetslösheten sedan 2003, tagit bort FAS 3, höjt taket i A-kassan, höjt barnbidrag med mera.

Men svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller lön, villkor och möjlig­het att påverka sin arbetssituation. Det är vad denna valrörelse handlar om! Därför krävs en fortsatt S-ledd regering.

Vi S-kvinnor i Skåne ser vikten av heltid som norm inom alla delar på arbetsmarknaden men vi behöver också en helt ny arbetstidsreform med en sänkt heltidsnorm. Det är hög tid att förändra heltidsnormen som en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid.

Men främst är det en fråga om jämställdhet då det är kvinnor som idag tvingas ta större ansvar för hushållsarbete samt sliter ut sig i förtid och tvingas jobba deltid eller gå i förtidspension. Därför krävs också en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring. Det bidrar både till jämställdhet i hemmet och står upp för barnens rätt till sina vårdnadshavare. Cirka 600 000 personer i Sverige har idag en tidsbegränsad anställning.

De allra flesta som drabbas är kvinnor inom handeln och vården. Detta innebär en stor otrygghet som i sin tur också leder till en tystnadskultur på arbetsplatsen som minskar möjligheterna att kunna säga ifrån och agera vid brister på arbetsplatsen. Därför är avskaffandet av allmän visstid så viktigt för att uppnå ett jämställt arbetsliv.

Socialdemokraterna har också i många kommuner lyckats bekämpa och minska de delade turerna som tyvärr är väldigt vanliga i kvinnodominerade yrken till skillnad från mansdominerade. Men mycket återstår att göra. Det största problemet med delade turer är att arbetsdagarna är så långa att de påverkar hälsan negativt med trötthet, stress och sömnsvårigheter. Det är ständigt kvinnorna som får betala priset för ojämställdheten.

Trygghet på arbetsmarknaden är en feministisk fråga. Att ha en lön som går att leva på är också det. Drygt en miljon arbetare är deltidsanställda i Sverige och många är kvinnor. Resultatet av en ojämställd arbetsmarknad är att kvinnor har betydligt lägre livsinkomster än män, de har sämre ekonomiska förutsättningar under arbetslivet men också lägre pensioner efter arbetslivet.

I dag finns alldeles för många kvinnor som tvingas leva som fattigpensionärer. Därför är det avgörande att socialdemokraterna är tydliga med att helt vilja avskaffa pensionärsskatten till 2020, höja pensionen med upp till 600 kr per månad för de som har de lägsta inkomstpensionerna, förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de med allra mest utsatt ekonomi samt förändra premiepensionssystemet. Detta är feministisk politik som enbart kan genomföras med en socialdemokratiskt ledd regering.

Vi S-kvinnor kämpar för ett tryggt och feministiskt arbetsliv, vi tar den feministiska kampen tillsammans men för att klara av att genomföra de reformer som krävs för ett fullt ut jämställt samhälle och arbetsliv krävs att du går och röstar på S den 9/9. Vi behöver en fortsatt feministisk regering med S-ledning.