Semestern är viktig. Då återhämtar vi oss och fyller på energidepåerna i kroppen inför hösten och vinterns oxveckor. Det är naturligt att det då känns motigt att komma tillbaka till jobbet. Enligt Bo Melin, professor i psykologi vid Karolinska institutet med många års forskning på stress och återhämtning, har omställningen mellan ledighet och arbetsliv dessutom blivit större i dag, jämfört med för 15-20 år sedan.

– Vi arbetar mer projektorienterat i dag, framför allt inom tjänstemannayrken. Vi jobbar i projekt och grupper, och de projekten har en tidsram som kräver noggrann planering. För 20 år sedan var arbetslivet mer styrt av arbetsgivaren. Nu är det lite mer individuellt.

– Arbetslivet ställer större krav på dig och omställningen mellan ledighet och arbetsliv tror jag har blivit större när arbetslivet kräver mer planering av oss som individer, säger han.

Ulf Lundberg, professor emeritus på Stockholms universitet, som forskat på bland annat stressreaktioner, betonar också vikten av vila under semestern.

– Då har man möjlighet att bygga upp kroppen, bland annat stärker ledigheter ens immunförsvar.

Men det finns en ljuspunkt i mörkret. Att ha ett arbete är i grunden någonting mycket bra, och inte bara på grund av lönen.

– Man får ju lite mera struktur på sitt liv, i och med att man ska gå upp vissa tider, äta vissa tider, och det är ju på många sätt bra. Sedan, beroende på vad du har för jobb förstås, är det ju en stimulans att ha ett jobb där man känner att man kan bidra med saker och ting, och göra något som känns meningsfullt, säger Ulf Lundberg.

– Även på jobb som upplevs som tråkiga och plågsamma kan den sociala samvaron betyda mycket. För de allra flesta är det positivt att komma tillbaka till sina arbetskamrater och prata om vad man gjort på semestern och liknande, fortsätter han.

Bo Melin håller med:

– Att jobba är väldigt positivt för människan. Stressen hos den som är arbetslös är högre rent biologiskt än hos den som jobbar. Arbete innebär en tillhörighet och en meningsfullhet som är viktig för oss.

Så överlever du jobbstarten

Förbered dig innan och ta reda på vad som väntar dig. Har det hänt något på jobbet? Nya arbetsuppgifter? Om du är förberedd blir omställningen lättare.

Gå och lägg dig i tid några dagar innan så att omställningen att sova mindre och gå upp tidigt inte blir lika jobbig.

Utnyttja semestern till att fundera på vad som gör ditt arbete stressigt och om det finns saker som går att förändra så att det blir bättre.

Kanske viktigast av allt: Använd semestern för att återhämta dig. Vi människor klarar av hög stress, så länge vi får tid att återhämta oss. Om du kan — se till att få sammanhängade ledighet för att verkligen vila ut.

Källa: Bo Melin, psykologiprofessor, Karolinska institutet och Ulf Lundberg, professor emeritus, biologisk psykologi, Stockholms universitet.