Just nu pågår Europride i Stockholm. Med anledning av detta har Unionen lanserat boken”Arbetsplatser i regnbågens alla färger”. Syftet med boken är att visa hur företag jobbar med att skapa inkluderande arbetsplatser.

Arbetsplatser där människor får vara sig själva är en facklig fråga. Det handlar ytterst om arbetsmiljö,  sade Unionens andre vice ordförande Marina Åma vid ett seminarium under tisdagen.

– Det är grundlig mänsklig rättighet att få vara sig själv. Vi är Sveriges största fackförbund. Det ger oss ett särskilt samhällsansvar. Vi vill vara med och bidra till en positiv utveckling i viktiga samhällsfrågor.

Marina Åman menade också att den här dimensionen ska lyftas i alla möjliga sammanhang och hon poängterar vikten av att inte kategorisera människor.

– Vid en ombyggnation, är det då nödvändigt att markera toaletterna med ”herrtoalett” och ”damtoalett”? frågar hon sig.

Ann Ekengren, HR-chef på Nordic Choice som deltog i seminariet, berättade att hotellkedjan visserligen inte har någon hbtq-policy men att alla är välkomna och det är viktigt för företaget att de anställda kan vara sig själva på arbetsplatsen.

– Vi diskriminerar inte. Det är en icke-fråga för oss. Vi förstår inte vad problemet är.

På frågan hur det känns att ha gäster som inte vill bo hos dem för att företaget sponsrar Pride förklarade hon:

– Det finns andra hotell att bo på.

Unionens checklista:

1. Ledningens stöd. Viktigt att ledningen är tydlig och törs stå upp för frågorna när eventuell kritik framförs.

2. Kunskap. Ett framgångsrikt inkluderingsarbete utifrån ett hbtq-perspektiv förutsätter kunskap.

3. Verksamhetsplanering. Koppla ihop mångfaldsarbetet med verksamhetsplaneringen och arbeta med frågan på flera nivåer.

4. Mål och rutiner. Gå igenom mål, rutiner och checklistor samt rutiner för introduktion och vid rekrytering – se över formuleringar.

5. Systematik. Mät, agera och följ upp. Ta fram rutiner så att du vet hur du ska agera om något händer.

6. Facklig samverkan. Arbeta tillsammans. Det ger synenergieffekter.