Internationellt brukar Sverige rankas som ett av världens mest hbtq-inkluderande länder. Göteborg är utsedd till bästa hbtq-stad i Sverige och nominerad till bästa hbtq-destination i världen.

Men det återstår fortfarande väldigt mycket att göra.

Inte minst gäller det situationen i arbetslivet. Många hbtq-personer far idag illa på jobbet.

Risken för trakasserier, särbehandling och hot är fortfarande stor och det är inte ovanligt att man helt undviker att berätta om sin sexuella läggning.

Göteborgs Stad har, tillsammans med Göteborgs Universitet, initierat en unik rapport om hbtq-personers arbetsmiljö. Studien, som presenteras 15 augusti, är den första omfattande undersökningen som gjorts av en kommunal arbetsgivare.

Slutsatserna hittills pekar på att mer än var tredje hbtq-person som arbetar inom staden har upplevt kränkningar eller diskriminering på arbetsplatsen. Transpersoner utgör en särskilt utsatt grupp.

Det finns andra studier som visar att cirka 50 procent bland bisexuella och homosexuella inte är öppna för sina kollegor.

I den gruppen är det 40 procent som avstår från att delta i samtal på arbetsplatsen för att de inte vill riskera att bli ”avslöjade”. I LO-rapporten ”Öppenhet i arbetslivet” framkom det dessutom att personer med otrygga anställningar är mindre benägna att vara öppna med sin läggning än personer med tillsvidareanställning.

Att det ser ut på det här viset är självfallet helt oacceptabelt. Att kunna vara öppen med sin läggning på arbetet ska vara en självklarhet.

Ingen ska behöva dölja vem de älskar, mörka vem de lever tillsammans med eller avstå från att berätta hur helgen varit.

Ingen ska behöva höra sexistiska skämt eller nedsättande uttryck.

Vi ser nu att tre saker behöver göras för att säkra och stärka arbetet på detta område:

Lyft frågorna systematiskt. En viktig nyckel till en positiv utveckling är att i flera sammanhang uppmärksamma och driva frågorna. Fackförbunden har en helt central roll att spela.

Genom att medverka på Pride – och i övrigt sprida information och skapa debatt – går det visa att människors rätt att vara sig själva på arbetet är en självklar facklig angelägenhet.

Göteborgs Stad, å sin sida, var först i landet med att inrätta ett hbtq-råd. Där behöver dialogen hela tiden utvecklas – och kanske i ännu större utsträckning relateras till förutsättningarna i arbetslivet.

Att staden finns med på ett hörn i arrangemang som West Pride och EuroPride är både positivt och naturligt.

Säkra ett starkt likabehandlingsarbete. Här finns det en betydande förbättringspotential både på den fackliga sidan och arbetsgivarsidan.

Ann-Sofie Hermansson. (S)

 

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO.

LO och förbunden sjösätter nu ett utbildningsarbete i samarbete med HBT-sossarna i avsikt att förstärka fackföreningsrörelsen som en viktig samhällsaktör.

Kraven på arbetsgivarens förebyggande arbete mot diskriminering måste stärkas. Inom staden handlar det om att säkerställa att likabehandlingsplaner verkligen ges prioritet och ett gediget genomförande.

Den rapport om hbtq-personers arbetsmiljö som nu tas fram är ett nyttigt verktyg för att kunna driva positiva förändringar.

Försvara tryggheten mot angrepp från höger. Här finns uppenbara risker. Moderaterna har sagt att om de vinner valet ska de skrota turordningsreglerna i LAS. Det innebär att arbetsgivaren godtyckligt kan besluta vem hen vill säga upp.

Det skulle i så fall lätt kunna uppstå ett mönster där redan utsatta grupper, såsom hbtq-personer, blir systematiskt missgynnade i en förstärkt diskriminering.

Detta är ett av flera goda skäl till att sådana förslag bör skrotas. Sverigedemokraterna må ha tvättat bort det värsta hatet från sin polerade yta, men har under den gångna mandatperioden röstat nej till alla förslag som stärker rättigheterna för hbtq-personer.

De vill dessutom riva upp flera av de genomförda lagstiftningar som stärker hbtq-personer rättigheter, som exempelvis möjligheten för samkönade par att få adoptera.

När EuroPride nu kör igång behöver arbetslivet bli ett viktigt fokus. Alla har rätt att älska vem de vill och fullt ut kunna vara sig själva. Det gäller inte minst på jobbet.