Från 2016 till 2017 har kostnaden ökat från 16 till 39 miljoner kronor. Ökningen varierar i landet — i Stockholms län rör det sig om fördubbling av kostnaden medan siffran tiofaldigats i Region Gävleborg, rapporterar Dagens Nyheter.

Kostnadsökningen beror på att fler landstingsanställda barnmorskor på grund av missnöje väljer att arbeta för bemanningsföretag.

– Man har för lite att säga till om, väldigt låsta scheman, för mycket att göra, och det bara fortsätter år för år. Man går till bemanningsföretag där man kan ha frihet och bestämma själv, säger Mia Ahlberg, ordförande för Barnmorskeförbundet, till DN.

Trots satsningar som heltidslön under utbildning till sjuksköterskor som vill specialinrikta sig har landstingen svårt att konkurrera med bemanningsföretagen när det gäller anställningsvillkor.