Enligt en ny rapport från ekonomiska samarbetsorganisationen OECD låg arbetslösheten bland unga (under 24 år) i EU på 15,1 procent i maj. Det är en klar förbättring jämfört med totalsiffran för 2017 som låg på 16,9 procent och en minskning med 0,1 procentenhet sedan april.

I Sverige låg ungdomsarbetslösheten på 14,9 procent i maj, jämfört med 17,7 procent för hela 2017. Under årets första månader har ungdomsarbetslösheten i Sverige fortsatt att sjunka men låg i april fortfarande över EU-snittet. Sedan april har andelen arbetslösa unga i Sverige dock sjunkit 0,7 procentenheter, vilket är klart snabbare än totalsiffran för EU.

Högst ungdomsarbetslöshet inom EU har Grekland, Italien och Spanien med siffror mellan 30 och 40 procent medan Tyskland har den lägsta ungdomsarbetslösheten på strax över sex procent. Även om det sker från höga nivåer har ungdomsarbetslösheten i Spanien och Italien sjunkit kraftigt sedan 2017.

Ungdomsarbetslöshet i EU-länder med månadsvis statistik

2017 mars 2018 april 2018 maj 2018

EU 16,9 15,3 15,2 15,1

Danmark 11,0 9,4 10,3 10,1

Finland 19,9 18,5 18,5 18,4

Frankrike 22,3 21,2 20,7 20,4

Tyskland 6,8 6,2 6,2 6,1

Irland 14,4 13,1 12,3 12,0

Italien 34,9 32,0 32,8 31,9

Lettland 17,0 13,5 11,7 10,7

Litauen 13,3 12,6 11,9 12,2

Luxembourg 15,5 13,9 14,0 14,2

Nederländerna 8,9 7,0 6,9 6,9

Polen 14,8 11,0 11,0 10,9

Portugal 23,8 21,8 20,6 20,8

Spanien 38,7 34,9 34,3 33,8

Sverige 17,7 16,7 15,6 14,9

 

Källa: OECD