”När det gäller klimatet är det dånande tys”, säger Isabella Lövin (MP) allvarligt och tittar ut över besökarna i Almedalsparken.

Hon präntar in att plaster förstör världens hav, att vi måste försvara internationella miljööverenskommelser i stället för att som USA lämna dem.

Och vi måste ställa lagstiftade krav på företagen, inte bara hoppas på deras goda vilja.

Klimatpolitiken finns här, i hennes tal. En skarp och tydlig linje om miljön som vi inte hört ett skvatt av tidigare under veckan.

Och miljö och klimat hamnar också högt bland väljarnas långsiktigt prioriterade frågor.

Det visade nyligen en omfattande undersökning från SOM-institutet på Göteborgs universitet.

För Miljöpartiets långsiktiga fortlevnad är Lövins skarpa fokus på klimat och miljö därmed helt riktig och nödvändig.

Men med snart endast veckor kvar till valet är det tveksam om det påverkar väljarna.

Bland de kortsiktiga, omedelbara frågorna prioriterar väljarna nämligen i stället två andra frågor, de två frågor som dominerat debatten på senare tid: vården och migration, även det enligt SOM-institutets kartläggning.

Att fokusera på miljö och klimat gör därmed att Miljöpartiet ställer sig utanför den skarpa konflikt som i dag råder om både problemformulering och resultat av politiken inom välfärdens och migrationspolitikens område.

Visserligen nämner även Lövin den fakta som alltid ”glöms bort” i Alliansens och SD:s retorik, att sysselsättningen ökat med 300 000 personer under det rödgröna styret där Miljöpartiet ju är en av de två regeringspartierna, att Sverige nu har den högsta sysselsättningen som någonsin uppmätts av något EU-land och att statens budget därmed går mycket bra så att vi har råd med nya reformer.

Men hennes fokus ligger på miljön. Kanske är det så att Miljöpartiets främsta önskan nu är att valet 2018 ska kunna bockas av så att de kan börja tänka på valet 2022.