Arbetsförmedlingens personal riskerar att få en tyngre arbetsbörda. Och som en konsekvens kan de arbetssökande få färre möten med handläggarna.

I en rapport från Arbetsförmedlingen till regeringen framgår att myndighetens ekonomiska prioriteringar kan föra med sig en ökad arbetsbelastning, rapporterar SVT Nyheter.

Detta hos en myndighet som redan har en sjukfrånvaro på nära sju procent.

Fackförbundet ST har reagerat starkt och krävt att arbetsgivaren sätter in åtgärder.

– Vi kommer absolut att lösa det här. Men hur vi ska göra det, det kan inte jag svara på just nu, säger överdirektör Maria Mindhammar till SVT.

En av åtgärderna kan bli att dra ned på antalet möten mellan arbetssökande och handläggare.