Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har under Almedalsveckan kritiserat arbetsmarknadens parters överenskommelse om etableringsjobb som är tänkta att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Jobben skulle ha en betydligt lägre lönekostnad för arbetsgivarna än andra jobb, och mellanskillnaden skulle betalas av staten.

Alliansen har i stället föreslagit så kallade inträdesjobb med 70 procent av den kollektivavtalsenliga minimilönen för att få in gruppen på arbetsmarknaden.

Nu svarar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe, som varit med och tagit fram förslaget, på kritiken.

På organisationens hemsida menar han bland annat det skulle kosta mer att inte införa etableringsjobben än att göra det.

Subventionerade jobb

10 000 ska komma i arbete med etableringsjobb

Nyheter

”Att systemet skulle vara alltför dyrt kan man naturligtvis påstå men alternativkostnaden är mycket högre. I den bästa av världar skulle det inte behövas några anställningsformer som kombineras med ekonomiska bidrag men vi lever inte i den bästa av världar och det är nödvändigt att få de nyanlända i arbete oerhört mycket snabbare än idag.”

Han riktar också kritik mot Alliansens förslag om inträdesjobb.

”Problemet är dels har jag inte kunnat få förklarat vad idén går ut på, dels är de kostnadsnivåer som det talats om 75 procent av minimilön alldeles för högt för att företag ska vilja anställa helt oprövade personer som inte pratar svenska.”