Centerpartiets dag i Almedalen innehöll utspel om att 50 000 nyanlända ska få ta lån för att läsa svenska, utbilda sig och få en praktikplats.

Övriga som inte klarar kraven får ta de låglönejobb som Centerpartiet i sina önskedrömmar har räknat fram. Totalt 100 000.

Det låter ungefär lika bra som när sänkta ingångslöner för unga skulle få all ungdomsarbetslöshet att försvinna.

Då vet man väldigt lite om hur arbetslöshet fungerar.

På sin höjd kan lönesänkande förslag av den här typen ge omkring 10 000 jobb.

Så var det med den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Så lär det bli även för nyanlända. En tiondel av Centerpartiets egen uträkning.

Det säger något om det den fluffiga politik Annie Lööf företräder.

Till priset av ökande ekonomiska klyftor när man skär ner offentliga stöd vill hon satsa på politik som levererar absolut ingenting.

Det är Centerpartiet i ett nötskal.

Annie Lööf håvar in applåder i Almedalen för sina ställningstaganden mot nazism och extremism. Det är självklart bra.

Men det samhälle hennes politik skapar ökar just motsättningarna mellan människor där extremism föds.

Särskilt ökade ekonomiska klyftor i spåren av finanskriser har visat sig vara grogrund för alla typer av avgrundsrörelser.

Det är allvar nu. Annie Lööfs politik leder inte framåt. Den leder snarare bakåt.