– Vi ser att kompetens kommer att vara den stora frågan framöver om vi ska vara konkurrenskraftiga, säger M:s ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Det blir ett av hennes budskap när hon i dag leder Moderaternas ekonomiska seminarium på Almedalsveckan i Visby.

Ett nytt förslag är att ta bort sådant som hindrar universitet och högskolor att sälja mer uppdragsutbildningar till företag som vill kompetensutveckla sina anställda.

– Det finns mycket krångel som gör att man faktiskt inte når så många som man skulle kunna, trots att det är topputbildningar, säger Svantesson.

Enligt henne har antalet uppdragsutbildningar i princip legat still sedan 2002.

– Två av tre lärosäten säger att det är just hinder som gör att de inte har fler uppdragsutbildningar, säger Svantesson.

Hon pekar till exempel på att universiteten inte kan sälja utbildning till egenföretagare, vilket man oftast är i yrken som psykolog, lantbrukare och veterinär.

Moderaterna tror också att modellen för hur priserna ska sättas behöver förändras.

Ett annat förslag är att universitet och högskolor ska få ett ”omställningsuppdrag” av staten så att de anpassar utbildningar till människor som är mitt i sitt yrkesverksamma liv.

En idé som Moderaterna lanserat tidigare är att de personer som själva vill bekosta sin kompetensutveckling ska kunna få göra ett avdrag för en del av kostnaderna, likt ett rutavdrag.

– Den som vill investera i sin egen utbildning måste vi också ha någon slags avdrag för.

– Någon måste naturligtvis bedöma vad en individ behöver. Det ska inte gå att köpa vilka kurser som helst.

Dessutom vill M att företagen ska få göra avdrag för utbildningskostnaderna när de skickar anställda på kompetensutveckling.

M-förslagen är inte färdigutvecklade och behöver utredas först innan de kan införas. Svantesson räknar med att förslagen kan införas under nästa mandatperiod.

Peter Wallberg/TT