– Vi har ett skattesystem som är riggat för de rikaste, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet på ett seminarium i Almedalen.

– Vi vill ha en röd skatteväxling.

Hon presenterar det som är partiets nya skattepolitik.

Det är en politik med mycket av det som hon säger att V har stångat sig blodiga för att få till under fyra år som budgetpartner till den S-ledda regeringen.

Men Socialdemokraterna är nöjda som det är, uppfattar Andersson det som.

– Det måste till en högre beskattning för de rikaste, säger hon.

– Vi vill ha en skattepolitik för vanligt folk, säger hon och framhåller att det också innebär sänkta skatter på inkomster upp till 30 000 kronor i månaden genom en skattereduktion.

En ny skattepolitik är helt nödvändig, anser Vänsterpartiet, för att minska den ekonomiska ojämlikheten och för att få in de skatteintäkter som är avgörande för att upprätthålla och öka kvaliteten i välfärden.

Enligt V skulle partiets förslag öka skatteintäkterna med 37 miljarder netto 2019, 50 miljarder 2020 och 54 miljarder 2021.

Det ska innebära att reformutrymmet ökar till 45 miljarder kronor 2019 och 128 miljarder år 2021.

Principen ska vara lika skatt vid lika inkomst, enligt V. Sjuka och arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska inte betala mer i skatt än den som arbetar.

I dag betalar en person i de grupperna med en inkomst på 20 000 kronor i månaderna omkring 1 500 kronor mer i skatt per månad än den med arbetsinkomst.

V vill se över skatteutjämningssystemet och utöka den ekonomiska utjämningen mellan geografiska områden.

Miljöskadliga subventioner behöver fasas ut och de styrande miljöskatterna utökas, enligt partiet.