Vilka är det som pratar?

Arbetet har gått igenom alla medverkande i de omkring 3 500 seminarierna under Almedalsveckan som listas i det officiella programmet. Totalt medverkar 7 921 unika personer. Det vanligaste förnamnet bland dem är Anna, vilket 220 av dem heter. I ordmolnet nedan listar vi de 200 vanligaste namnen av de 1 583 förnamnen som förekommer i seminarieprogrammet.

Och vad pratar de om?

Vi listade alla substantiv som förekommer i beskrivningen för alla programpunkter. Överlägset vanligast är, kanske inte helt oväntat, ordet Sverige som förkommer 1 501 gånger. Andra populära ord är barn, företag och samhälle. Ordmolnet innehåller de 200 populäraste orden. Håll musen över eller tryck på ett ord för att se hur vanligt det är.

Så gjorde vi

• Arbetet laddade ner beskrivning och medverkande på de omkring 3 500 seminarierna som planerats under årets Almedalsvecka.

• Vi sorterade sedan ut alla enskilda individer, omkring 8 000 personer, och räknade hur vanliga respektive förnamn är.

• Vi sorterade också ut de vanligaste orden i beskrivningarna av seminarierna och samkörde dem med Göteborgs universitets databas Språkbanken för att ta reda på vilka av orden som var substantiv.