Fler kommer snabbare i kontakt med arbetsmarknaden och tiden till arbetsmarknadsetablering kortas, enligt Arbetsmarknadsdepartementet.

Utvecklingen gäller också både män och kvinnor.

– Det betyder inte att man kan vara nöjd, men när det gäller nyanlända är detta ett trendbrott, säger Ylva Johansson, (S) på en presskonferens.

Hon tror att extratjänster och lokala jobbspår är några faktorer som ligger bakom den positiva trenden.

– Även bosättningslagen betyder mycket, att alla kommuner nu måste ta emot nyanlända.

Arbetsmarknadsministern presenterade siffror som visade att andelen nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan ökat kraftigt under första kvartalet 2018.

Siffran är nu på 42 procent, jämfört med 31 procent samma period 2017.

Framförallt är det övergången till arbete som ökar.

Tidigare har det tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända som bosatt sig i en kommun ett visst år har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Siffror visar att etableringen nu går snabbare och nästan hälften (48,5 procent) av dem som togs emot 2011 var etablerade på arbetsmarknaden efter fem år.

– Vi har en integrationsskuld, många som kom hit för över tio år sedan har inte kommit in på arbetsmarknaden och där måste vi göra mer, säger Ylva Johansson.

Parternas förslag om etableringsjobb ska man jobba vidare med, enligt arbetsmarknadsministern.