Den fria rörligheten och utvidgningen av EU har bidragit till att arbetstagare från hela Europa och tredjeland sökt sig till Sverige för att jobba.

Utmaningen har länge handlat om hur Sverige ska garantera likvärdiga arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga löner.

Medan den norska regeringen var snabb med att tillsätta en handlingsplan mot social dumping och kartläggning av arbetslivskriminaliteten, höll den dåvarande högerregeringen låg profil. Ansvaret ålades fackförbunden att upprätthålla den svenska modellen.

Men facken kan inte själva driva kampen mot social dumping, än mindre stoppa den organiserade arbetslivskriminaliteten.

Enligt DN:s artikelserie om arbetslivskriminalitet kan listan göras lång.

Det handlar om lönedumpning, köpta arbetstillstånd, skattefusk, papperslösa kvinnor som städar för 12 kronor i timmen, thaimassörer som bor på madrasserna i salongen, handel med samordningsnummer och byggarbetare som sover i bilverkstäder.

Utvecklingen eskalerade när högerregeringen lyfte kravet på arbetstillstånd vid ansökan om a-skattesedel. Det innebar att den som saknade arbetstillstånd eller uppehållstillstånd ändå kunde få samordningsnummer och a- skattsedel från Skatteverket.

Vi kommer att fortsätta kräva gemensamma spelregler för företag, som inte ska utkonkurreras av kriminell verksamhet, men framför allt trygghet för alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad

Tre S-debattörer

Brist på handlingskraft under den moderatledda regeringstiden gör att Sverige har halkat efter.

Människohandel, missbruk av utländsk arbetskraft och hänsynslöst utnyttjande av papperslösa är bara några exempel på allt vanligare företeelser inom bygg-, restaurang- och skönhetsvårdsbranschen i dag.

Därför är det helt avgörande att den socialdemokratiskt ledda regeringen rivit upp Lex Laval, som innebär att svenska fackförbund kan kräva kollektivavtal av utstationerade arbetsgivare.

Numer ska utländska arbetsgivare som har personal i Sverige betala arbetsgivaravgifter samt registrera sig hos Skatteverket.

Arbetsmiljöverket har dessutom fått i uppdrag från regeringen att ta ett krafttag mot osund konkurrens, det vill säga mot de företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att skaffa sig olagliga eller orättvisa konkurrensfördelar.

De fem insatsteam som genomför oannonserade inspektioner på arbetsplatser slog till vid 249 tillfällen under år 2017.

Fram till mars 2018 har det handlat om ytterligare 132 tillslag. Utmaningen växer och därför menar vi att mer måste till.

  1. För det första behövs nya bestämmelser för att motverka missbruk av F-skattesystemet för att undgå skatter och avgifter. Även förstärkta möjligheter att återkalla F-skatt vid fusk är nödvändigt.
  2. För det andra ska de utländska företag som inte har ett fast driftställe i Sverige och hyr ut personal kortare tid, betala skatt från första dagen arbetet sätter igång.
  3. För det tredje måste kommuner och landsting vid upphandlingar ställa krav på schyssta anställningsvillkor, lägst i nivå med kollektivavtal och genomföra regelbundna kontroller för att säkra avtalens efterlevnad.
  4. I syfte att minska exploateringen av arbetstagare och för att förhindra människohandel behövs behovsprövning av arbetskraft från tredjeland.
  5. Lagen om uthyrning av arbetskraft måste ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov.
  6. Slutligen skulle vi behöva utreda behovet av en arbetslivskriminalitetscenter för att ytterligare stärka myndighetssamverkan mot den systematiska kriminaliteten på arbetsplatserna.

Vi kommer att fortsätta kräva gemensamma spelregler för företag, som inte ska utkonkurreras av kriminell verksamhet, men framför allt trygghet för alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad.