2015 kom en EU-dom som slog fast att resor till och från arbetet ska betraktas som arbetstid om arbetstagarna utgår från sitt hem till olika arbetsplatser.

Men Målareförbundet menar att kollektivavtalet för måleriyrket historiskt tillämpats av arbetsgivaren så att restiden till och från arbetsplatserna ligger utanför arbetstiden.

De hävdar att många medlemmar i praktiken får en arbetsvecka på 50 timmar men bara får betalt för 40 timmar.

Fackförbundet har länge velat förhandla med Måleriföretagen för att få in restid med ersättning i kollektivavtalet, men det har motparten avisat.

Nu väljer man att ta ärendet till Arbetsdomstolen för att pröva gällande EU-regelverk och hur dessa påverkar hur man ska se på målarnas arbetstid och rätt till ersättning för restid.

Målareförbundet stämmer inte bara Måleriföretagen, utan även ett av deras medlemsföretag.