INLEDNING. Anställda i privat äldreomsorg har 1 800 kronor lägre i lön jämfört med anställda i kommunal äldreomsorg. Det budskapet trummade S ut veckorna innan förra veckans riksdagsbeslut om vinster i välfärden. Vi kollar om det stämmer.

På Kommunals förbundsmöte, den 30 maj, tog statsminister Stefan Löfven (S) upp frågan i sitt tal. På Socialdemokraternas Facebooksida står det: ”Den genomsnittliga månadslönen var 1 800 kronor lägre i privat jämfört med kommunal äldreomsorg (år 2014)”. Och civilminister Ardalan Shekarabi (S) twittrade ut samma budskap.

UTREDNING. Siffran kommer från en rapport som Kommunal skrev 2016. Det var en uppdatering av siffrorna från en tidigare rapport och man kommer fram till att det 2014 skilde 1 800 kronor i genomsnittlig total lön mellan kommunalt anställda undersköterskor och vårdbiträden jämfört med samma personalkategorier i privat driven äldreomsorg. Med total lön menas grundlön plus tillägg för till exempel ob och beredskap.

Varken Löfven eller Shekarabi berättar att uppgiften är från 2014, något som dock framgår av partiets Facebooksida.

De talar inte heller om att Kommunal endast räknar med heltidsanställda. Kommunal som bygger sin slutsats på SCB:s lönestrukturstatistik har valt att bortse från uppräknade deltidslöner till heltidslöner. Anledningen till det, uppger Kommunal, är att SCB överskattar de privatanställdas löneläge i äldreomsorgen.

Skulle Kommunal gå på SCB:s uppräknade siffror skulle det innebära att deltidsarbetande i privat verksamhet har mycket högre grundlöner i genomsnitt än heltidsarbetande, vilket de tycker är orimligt.

Enligt SCB:s så kallade lönesök, där även uppräknade deltidslöner ingår, skilde det 2016 1 200 kronor i total lön mellan offentlig sektor och privat sektor för undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. För vårdbiträden är skillnaden mindre

Medlingsinstitutet beställer statistiken och talar om för SCB hur man ska räkna och vad man ska titta på.

Enligt John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, fungerar SCB:s metod att räkna upp deltidslöner till heltidslöner bra vid jämförelser mellan sektorer.

– I vissa yrken kan det skilja åt. Men som helhet ska metoden/schablonen fungera bra, säger John Ekberg.

Varken Kommunal eller SCB tar hänsyn till åldersstruktur. Skulle man göra det skulle sannolikt lönerna bli mer lika eftersom den privata vård- och omsorgssektorn generellt har yngre anställda än kommunerna.

SLUTSATS

Om man räknar som Kommunal gör, och tar bort alla deltidsarbetande, stämmer alltså Socialdemokraternas påstående. Om man däremot räknar som SCB gör, och räknar upp deltidsanställdas löner till heltid, stämmer det inte. Skulle man ta in åldersaspekten blir förmodligen resultatet helt annorlunda.

Därför ger vi gult ljus till påståendet.

Om Faktakollen: En het valrörelse ställer extra krav på faktagranskning. Tidningarna Arbetet, Kommunalarbetaren, Fastighetsfolket, Handelsnytt och Sekotidningen gör en gemensam satsning för att kontrollera ett antal av opinionsbildarnas påståenden.