Inbjuden av Kommunal till ett skattepolitiskt seminarium i Stockholm inleder Göran Persson med ett konstaterande:

– Den nyliberala eran är slut. Det är viktigt att förstå om man ska prata skatter. Det är inte den stora skattesänkar-eran vi har framför oss. Även högerregeringar kommer att tvingas höja skatterna för att hantera den folkliga vreden, säger han.

Under ”den nyliberala eran” handlade skattediskussionen om sänkta kapitalskatter, bolagsskatter och 3:12-regler. Nu måste det handla om inkomstskatter och kommunalskatten, anser Göran Persson.

– Kommunalskatten är orättvis. Ju sämre service man får, desto högre skatt betalar man. Detta upplevs i dag som djupt orättvist.

Den tidigare statsministern vill se en reformerad kommunalskatt enligt norsk modell, där alla betalar 30 procent i kommunalskatt oavsett var man bor och staten står för resten.

I dag är skillnaderna i Sverige mellan kommunerna mycket stora.

Den lägsta kommunalskatten har Solna kommun med 17,12 procent. Den högsta har Dorotea med 23,85 procent.

Fackförbundet Kommunal planerar att innan årets slut presentera ett förslag till en ny skattereform.

Grundprinciperna bör vara att skattesystemet ska säkerställa den långsiktiga finansieringen av välfärden, ge ekonomiska förutsättningar för en jämlik välfärd över hela landet samt bidra till att minska klassklyftorna.

Kommunal vill också att beskattning av kapital och arbetsinkomster blir neutral, man vill utreda återinförandet av en förmögenhetsskatt, återinföra arv- och gåvoskatten samt införa en progressiv fastighetsskatt.

Från Saco välkomnar man Göran Perssons förslag om en löntagarnas skattereform.

– Jag tycker att det är spännande att han kom ut med det här. Det är något som vi från Saco har drivit länge, nämligen behovet av en genomgripande skattereform, säger ordförande Göran Arrius till TT.

– Vi har hela tiden haft som huvudsyfte att vi tycker att utbildning ska löna sig, det vill säga att vi tycker att det är för hög beskattning på arbete. Vi kanske kan ha lite olika ingångar, men jag tror att vi alla är överens om att vi behöver ha ett skattesystem som premierar arbete, säger han.