Unionens medlemmar bildade nyligen den första samlade klubben för gymbranschen.

Klubben kommer att omfatta 40 gym i Stockholm. För Unionen, med sin 150 000 medlemmar i Stockholm i privata näringslivet, innebär kollektivavtalet med Almega ett stort steg mot rimliga arbetsvillkor.

Det var i höstas som Unionen och Almega tecknade kollektivavtal och Unionen understryker att gymmet Sats nu blir en arbetsplats med rimliga anställningsvillkor.

– Att gymbranschens personal får möjlighet att påverka och bidra på arbetsplatsen är något vi länge har jobbat för. Fackliga muskler är något som gör branschen mer attraktiv, säger André Salazar Fornander, i ett uttalande.

Unionen rekommenderar sina medlemmar att välja arbetsplatser med kollektivavtal.

– Kollektivavtal innebär bättre påverkningsmöjligheter för våra medlemmar och bättre anställningsvillkor, säger André Salazar Fornander, utvecklare och ansvarig för Unionens klubbar på Sats i Stockholm.

Fackklubben kommer att välja styrelse först efter sommaren.

Unionen betonar samtidigt att flera klubbar har bildats i Stockholm och flera kollektivavtal har tecknats med arbetsgivare.

Under 2017 bildade Unionen 45 nya klubbar i Stockholm och 439 kollektivavtal tecknades. Unionen märker också att företag där fackklubbar finns har färre ärenden hos facket.