En inkomstförsäkring som höjer ersättningen vid arbetslöshet, samt en snabbutredning av vad en sådan försäkring kostar. Det har HRF:s kongress tagit beslut om, skriver tidningen Hotellrevyn.

I motionen som avdelning Syd lämnat till kongressen konstateras att några LO-förbund tagit beslut om att låta inkomstförsäkringar ingå i medlemskapet. I motionen sägs att det skulle kunna bli ett skäl för att inte gå med i HRF, om man erbjuds sämre skydd där än i andra förbund.

Avdelningen för Stockholm-Gotland argumenterade för att höja medlemsavgifterna för dem med högre lön, i syfte att kunna sänka avgifterna för lågavlönade.

– Det är svårt att värva lågavlönade och unga, eftersom de känner att de inte har råd att gå med i facket, sa Roger Alis från Stockholm-Gotland, enligt Hotellrevyn.

Beslutet blev att hitta ett mer ”solidariskt” avgiftssystem.

Flera motioner tog upp feminism och jämställdhetsfrågor. I en text konstateras att feminism inte ”sker av sig självt”, att många nog möts av suckar och himlande ögon inför dessa frågor. Resonemanget landar i att utbildning krävs.

Enligt Hotellrevyn tog kongressen beslut bland annat om att alla förbundets avdelningar ska utse en jämställdhetsansvarig och att feminism ska vara ett inslag i HRF:s alla utbildningar. Vidare ska en visselblåsarfunktion, för den som utsätts för sexuella trakasserier inom fackföreningsrörelsen, införas.

Hotellrevyn uppger också att kongressen tagit beslut om att verka för införandet av ett statligt byggbolag, i syfte att pressa priserna på bostadsmarknaden. Detta var i strid mot förbundsstyrelsens vilja, den skriver i sitt yttrande att det måste till andra åtgärder för att skapa en mer välfungerande bostadsmarknad.

Kongressen röstade också för att man ska arbeta för lagstiftning mot hyvling, alltså att människor får sina tjänster nedskurna till färre timmar i veckan.