Det första avtalet gäller privat vård och omsorg. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna, säger i ett pressmeddelande att arbetsgivarna är mycket nöjda.

– Särskilt positiv är den vårdsatsning vi kommit överens om och som premierar enskilda medarbetares prestationer som bidrar till verksamheten. Det är bra både för företagen och de anställda, både på kort och lång sikt, säger hon.

Det andra avtalet gäller privat äldreomsorg. Även här betonar Inga-Kari Fryklund betydelsen av den extrapott som uppges göra det möjligt att ge extra påslag för bland annat kompetens.

I Kommunals pressmeddelanden beskrivs de extra potterna, på 0,5 procent i respektive avtal, som satsningar på undersköterskor.

– Undersköterskor har en nyckelfunktion i vården och omsorgen. Det är glädjande att vi även i de här förhandlingarna lyckats få igenom en fortsättning på den undersköterskesatsning vi inledde i avtalsrörelsen 2016, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Vidare uppger Kommunal att man fram till 2020 ska utreda hur företagen kan erbjuda högre sysselsättningsgrad och heltidsanställningar för nyanställda.

– Heltidsarbete är en nyckel till egen försörjning och frihet. Att heltidsarbete blir norm inom kvinnodominerade branscher är en av de viktigaste frågorna för ökad jämställdhet, säger Lenita Granlund.

Enligt Kommunal berör avtalen sammanlagt ungefär 33 000 anställda.