Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne vägde sina ord i söndagens Agenda i SVT, men beskedet var ändå tydligt: Lagstadgade lönetak för en del anställda påverkar visst lönerna även för andra anställda.

Lemnes markering är bra. Inte heller Svenskt Näringsliv vill alltså sluta upp bakom Alliansens myt om att det går att sänka lönerna med 25 procent för en del utan att det påverkar andra anställdas löner.

Om några säljer sin arbetskraft 25 procent billigare än alla andra är det självklart naturligt att företagen köper den billigaste arbetskraften, på samma sätt som vi inte köper en tv för 10 000 kronor om affären intill skyltar med samma modell för 7 500 kronor.

Ändå framhärdar Alliansens partiledare i föreställningen om att inga andra löner alls kommer att påverkas, som om de aldrig hört talas om vare sig marknadskrafter eller fri konkurrens.

Det är bra att Carola Lemne ställer sig vid sidan om dessa ovetenskapliga utfall och håller fast vid grundläggande fakta, även om hon i Agenda försökte tona ned effekterna och relativisera dem gentemot allt annat hemskt som också kan hända i ekonomin.

Mot de borgerliga partiledarnas inställning verkar fakta inte bita.

Det främsta skyddet mot den politiskt beslutade lönedumpning är därför att undvika en Alliansregeringen i höstens val.