– Människorna var väldigt snälla. Regeringen betalade för barnens utbildning. Jag ville vara en del av det folket, berättade Yaser.

Det här var maj 2015. Bara några veckor senare inleddes det som kom att kallas flyktingkrisen, och som i förlängningen ledde till en kraftig skärpning av Sveriges asylpolitik.

Volymer blev ett modeord. Det talades om behovet av andrum. De dramatiskt lagda varnade för systemkollaps.

Många menar att rädsla för sverigedemokratiska opinionsframgångar, snarare än ett rikt och glesbefolkat lands faktiska kapacitetsproblem, motiverade åtstramningen. Men förändring blev det. Och nu tycks biståndspolitiken stå på tur.

När Socialdemokraterna nyss meddelade att partiet går till val på att skärpa migrationspolitiken ytterligare fick asylfrågorna störst uppmärksamhet. Men det var en annan skrivning som fick Biståndssverige att rasa.

”Alla länder vi ger bistånd till eller som Sverige ger viseringslättnader till ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan”, heter det i Socialdemokraternas förslag.

Det låter kanske logiskt. Rimligt till och med.

Att ta emot egna medborgare är trots allt en folkrättslig skyldighet, varför inte sätta press på de länder som inte lever upp till den?

Men det kontroversiella är inte återtagande­avtalen i sig, utan att utvecklingsbiståndet underkastas migrationspolitiken. Ytterst handlar det om synen på vad biståndet ska vara: en solidaritetshandling eller ett styrmedel.

Och vad skulle hända i ett skarpt läge?

Sverige har tagit på sig ledartröjan i det globala arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter, ska hjälpbehövande drabbas om deras regering trilskas?

Ska insatser för säkra aborter bli en bricka i ett förhandlingsspel?

EU har redan betalat med bistånd när Turkiet och Libyen övertalades att agera grindvakter åt unionen. Murarna till Europa växer sig högre, men vissa lyckas ta sig över.

Efter att hans vänner lyckats ordna ett diskjobb i Göteborg kunde Yaser återvända till Sverige.

I sista stund, skulle det visa sig.

Ytterligare ett av Socialdemokraternas förslag lyder: ”Möjligheten till att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan avskaffas eller minskas kraftigt.”