REPLIK. Socialdemokraterna har alltid stått på arbetstagarnas sida och alltid tagit ansvar för ordning och reda på vår arbetsmarknad.

Detta i stark kontrast till den förra regeringen som införde ett system för arbetskrafts­invandring som är det mest arbetsgivarstyrda av alla länder i hela världen.

Det innebär att arbetskraftsinvandring tillåts också till yrken där det inte finns brist på arbetskraft.

Kommer man från till exempel Bangladesh, Mongoliet eller Uzbekistan utan utbildning eller arbetslivs­erfarenhet för att arbeta i en bransch utan brist, då säger det sig självt att man hamnar i en otroligt utsatt ställning.

Man kan förstås nostalgiskt blicka tillbaka på en tid när de flesta arbetskraftsinvandrare kom till stora arbetsplatser där det var lätt att organisera alla fackligt.

Men enskilda arbetare och våra fackliga aktiva kamrater stärks inte av nostalgi, utan av handlingskraft och politik som förändrar verkligheten.

Vårt förslag är att införa en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som vill försämra anställnings­villkoren för arbetskraftsinvandrare

Ylva Johansson (S)

För att stoppa exploateringen av arbetskraften i till exempel städ- och restaurangbranschen vill vi socialdemokrater att arbetskraftsinvandring endast ska tillåtas i yrken där personal inte går att hitta på den svenska arbetsmarknaden. Det förslaget förtjänar att försvaras – inte misstänkliggöras.

Men Ali Esbati och Christina Höj Larsen har fel när de påstår att vi ensidigt fokuserar på behovsbedömningen.

Redan i dag är erbjudande om anställning bindande – problemet är att även bindande avtal och erbjudanden kan ändras.

När arbetstagaren väl är i Sverige får man helt enkelt veta att de villkor som låg till grund för beslutet att komma hit inte gäller längre.

I stället får man ett nytt kontrakt i handen.

Med dagens liberala regler är detta helt lagligt. Vårt förslag är att införa en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som vill försämra anställnings­villkoren för arbetskraftsinvandrare.

På det sättet får arbetskrafts­invandrare en starkare ställning jämfört med om bara arbetstagaren och arbetsgivaren är inblandade.

Den arbets­givare som missköter sig blir straffskyldig och arbetstagaren ska också ha rätt till skadestånd.

Samtidigt innebär vårt förslag också att de kontroller som Migrationsverket gör av arbetsgivare som vill anlita personal från tredjeland ska skärpas.

”Så här gör inte ett arbetarparti, Social­demokraterna”

Debatt

Tillstånd ska nekas om en arbetsgivare har misskött sig tidigare, inte betalat skatt eller inte uppfyllt andra rättsliga skyldigheter i Sverige.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört en lång rad reformer för att stärka utländska arbetstagares ställning på vår arbetsmarknad och försvåra för oseriösa arbetsgivare.

Inte minst har vi rivit upp lex Laval och förstärkt strejkrätten så att det alltid är möjligt att kräva ett svenskt kollektivavtal av utländska arbetsgivare.

Vi har också föreslagit en helt ny lag om entreprenörs­ansvar i bygg- och anläggningsbranschen som kommer ge arbetstagare skydd för sin lön och försvåra för oseriösa aktörer att verka i branschen.

Våra myndigheter har inlett ett veritabelt krig mot arbetslivskriminaliteten genom myndighets­gemensam tillsyn (razzior).

Steg för steg ska det bli ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Som socialdemokratisk arbetsmarknadsminister står jag alltid på arbetstagarnas sida.