I valet 2014 gick fackförbunden i 6F fram med en tiopunktslista för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Nio av tio punkter har uppfyllts – bland annat har Lex Laval rivits upp, huvudentreprenörsansvar drivits igenom och lagstadgade personalliggare införts för att stoppa svartarbete.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har dessutom A-kassan höjts, avdragsrätt införts för fackavgiften och miljoner satsats på arbetsmiljö.

I vägen för fler arbetarvänliga reformer står borgerligheten med sitt stödparti – Sverigedemokraterna.

Handlingar väger tyngre än ord. Trots att Sverigedemokraterna gärna kallar sig för ett arbetarparti har de under hela mandatperioden agerat dörrmatta åt de borgerliga partierna.

Borgerlighetens öppning mot Sverigedemokraterna har skapat ett helt nytt läge i svensk politik. En högerregering vore ett kraftigt bakslag för svenska arbetare

6F-debattörer

Gång på gång har Sverigedemokraterna, på både lokal och nationell nivå, röstat mot arbetarklassen.

Tankesmedjan Tiden har granskat partiets agerande i riksdagen. Verkligheten är värre än vi trodde. Det råder ingen tvekan om att Sverigedemokraterna är det femte högerpartiet i svensk politik.

Låt oss ta några exempel: 

Uppluckrat anställningsskydd. Sverigedemokraterna vill, i likhet med de borgerliga och arbetsgivarorganisationerna, luckra upp anställningstryggheten för arbetare. Partiet vill helt enkelt göra det lättare för chefen att avskeda en anställd.

• Inga schyssta villkor för våra medlemmar. Sverigedemokraterna röstade med de borgerliga partierna för att stoppa det socialdemokratiska lagförslaget om att kräva schyssta villkor vid offentliga upphandlingar. Lagförslaget hade satt stopp för att offentliga upphandlingar vinns av företag som utnyttjar utländsk arbetskraft till de lägsta av löner, och skapat fler arbetstillfällen åt byggjobbare på hederliga företag. I stället står vi även fortsatt inför lönedumpning, försämrade villkor och skattepengar till giriga, oseriösa arbetsgivare.

• Fortsatt missbruk av allmän visstid. Som enda parti har Sverigedemokraterna röstat nej till alla sorters skärpningar av regelverket för tidsbegränsade anställningar. Partiet vill förvägra tusentals löntagare ett skydd från det missbruk av regelverket som pågår i dag.

Politikerna sätter löner. Sverigedemokraterna vill låta politiker att sätta lagstiftade minimilöner för lärlingsanställda. Detta är ett direkt angrepp på den svenska modellen som under åttio år har levererat trygghet, stabilitet och rejäla lönehöjningar för arbetarklassen.

 Ingen etablering. Sverigedemokraterna är ointresserade av att satsa på att få in fler händer i välfärden, lösa bemanningen på våra arbetsplatser och förbättra integrationen i vår stad. Man är motståndare till varje riktad åtgärd för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Enögd nationalism får gå före sunt förnuft.

Återinförd stupstock. Sverigedemokraterna och de borgerliga vill återinföra den omänskliga stupstocken i sjukförsäkringen, som den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit bort. Vi tycker att det enda en sjuk person ska göra är att fokusera på att bli frisk – inte oroa sig över pengar till hyran, barnens idrottskläder eller om man har råd att ha kvar bilen.

Utöver detta har Sverigedemokraterna, tillsammans med sina vänner i borgerligheten, röstat nej till nolltolerans mot dödsolyckor, mer resurser till arbetsmiljöforskning, förebyggande arbetsmiljöarbete, förstärkt företagshälsovård, förstärkt arbetslivsforskning och fler arbetsmiljöinspektörer.

Borgerlighetens öppning mot Sverigedemokraterna har skapat ett helt nytt läge i svensk politik. En högerregering vore ett kraftigt bakslag för svenska arbetare.

Det är tydligt vilket parti som tydligt står upp för att utveckla, inte avveckla, den svenska modellen och satsa på mer trygghet för löntagarna.

Socialdemokraterna vill skapa ordning på arbetsmarknaden genom att se till att svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.

Vi vill investera för att skapa arbeten, bland annat genom att bygga bostäder för vanligt folk. 70 miljarder kronor i välfärdssatsning – utan riskkapitalbolag.

Socialdemokraterna är alternativet för att stoppa Sverigedemokraternas arbetarfientliga politik.