– Det uppdrag som Ann-Marie fick för tre år sedan har hon utfört väl och hon har hanterat de utmaningar som mött henne, säger Annika Strandhäll.

Hon pekar på att sjuktalen sedan ett tag tillbaka slutat öka och de senaste månaderna till och med börjat minska.

Socialministern poängterar att Försäkringskassan har dubbla uppdrag: att besluta om att betala ut ersättning och att samordna att individer som är sjuka får de stöd de behöver för att komma tillbaka till hälsa och arbete.

– Vi ser nu också att prövningarna sker i hög utsträckning och att sjuktalen inte längre ökar. Men vi är också klara från regeringens sida att vi nu behöver något annat inför framtiden. När myndigheten går in i en ny fas behöver vi också ha ett nytt ledarskap, säger hon om beslutet att byta ut Ann-Marie Begler.

På en fråga om varför Ann-Marie Begler får sluta svarar Strandhäll:

– För att människors förtroende för försäkringen över tid ska bibehållas så är det också otroligt viktigt att balansen mellan Försäkringskassans dubbla uppdrag fungerar väl. Att man klarar av både stödet till individen och att pröva rätten till försäkringen. Nu ser vi att vi ligger väldigt långt fram i den ena delen och ser att vi behöver få en tydlig balans i Försäkringskassans uppdrag.

Maria Hemström-Hemmingson blir ny, tillförordnad generaldirektör på Försäkringskassan.

Hon kommer närmast från rollen som generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen.

Samtidigt tillsätter regeringen en ny post på myndigheten – överdirektör. Vem som får den är inte klart ännu.

Ann-Marie Begler tillträdde som generaldirektör för Försäkringskassan 1 september 2015. Hon kom från en annan generaldirektörs-post vid Skolinspektionen.

Vid utnämningen då sa Annika Strandhäll så här i ett pressmeddelande:

– En av våra största politiska utmaningar är de stigande ohälsotalen. Att bryta utvecklingen är en av regeringens mest prioriterade frågor. I det arbetet är Försäkringskassan en mycket viktig aktör.

Hon poängterade särskilt den nya GD:s långa erfarenhet.

– Ann-Marie Begler har stor vana vid att leda förändringsarbete och är en modig ledare som inte duckar för tuffa utmaningar.

Det senaste halvåret har kritiken av sjukförsäkringen tilltagit.

En kärnfråga i debatten har varit det så kallade sjukpenningtalet, alltså det mått på hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som i snitt betalas ut per försäkrad på ett år.

Regeringen har satt upp ett mål på 9,0 dagar som ska vara nått i december 2020.

I mars i år låg det på 9,9 dagar. Enligt Försäkringskassans statistik sjunker nu talet och målet ser ut att nås snabbare än väntat, redan vid årsskiftet 2018/2019.

Den fastslagna ambitionen har mött stark kritik. Arbetet har tidigare skrivit om att många nekas sjukpenning.

Avslagen har ökat och LO-TCO Rättsskydd hjälper allt fler personer att överklaga.

LO tillhör de som har uttryckt att målet på 9,0 dagar blivit alltför styrande för Försäkringskassan och lett till orimliga bedömningar.

Annika Strandhäll har emellertid hela tiden betonat att målet är ett samhällsmål, inte ett mål för individen.

Även begreppet ”normalt förekommande arbete” har varit i skottgluggen. När någon varit sjuk i 180 dagar beviljas bara sjukpenning om personen inte klarar ett ”normalt förekommande arbete”.

Men hur detta ska tolkas är omdiskuterat, och två fall är just nu uppe i Högsta förvaltningsdomstolen för prövning.

För ett tag sedan tillsatte regeringen en utredning om hur Försäkringskassan bedömer just detta. Annika Strandhäll har även presenterat ett program med elva punkter för hur sjukförsäkringen ska bli tryggare.

Thomas Åding, vice ordförande för fackförbundet ST:s avdelning inom Försäkringskassan, hade under förmiddagen inte fått beskedet om Ann-Marie Beglers avgång bekräftat.

Hur har stödet varit för henne?
– Vår uppfattning från ST är att hon har haft ett starkt stöd från regeringen under de här knappa tre åren. Men det har varit många frågor om hur rättstillämpningen ska ske, bland annat inom sjukförsäkringen.

Och stödet internt?
– Hon har varit ute varje vecka och besökt de flesta av Försäkringskassans kontor. Jag tror att många upplevt att hon varit en närvarande person som är lätt att prata med, även om det är svårt att prata för alla anställda.

Thomas Åding pekar på att det finns skrivningar i regleringsbrevet om att myndigheten ska verka för rättssäkra tillämpningar. Men exakt hur det ska göras har lett till diskussion.

– Vad betyder ”verka för”, där kan man ha olika ingångar.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) kommenterar beskedet så här:
”Dagens besked att Försäkringskassan får en ny generaldirektör är inte överraskande. Som myndighetschef är Ann-Marie Begler ansvarig för det haveri av rättsosäkerhet som har präglat Försäkringskassans hantering av den personliga assistansen de senaste åren”, skriver förbundsordförande Maria Persdotter i ett pressmeddelande.

Men hon tillägger samtidigt: ”Det måste understrykas att Ann-Marie Begler har levererat precis det som regeringen har bett henne om, nämligen besparingar inom den personliga assistansen. Ansvaret för assistanskrisen är helt och hållet politiskt”.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar regeringens besked. ”Nu hoppas jag att det är slut på vansinnet där människor nekats sjukpenning och i stället uppmanats att ta hittepå-jobb”, säger han i en kommentar.

Samtidigt har SvD pratat med anställda som är bestörta över att Ann-Marie Begler får sluta.

Förändringar för Försäkringskassan

  • Förutom ny tillförordnad generaldirektör tillsätts även en ny roll som överdirektör, med särskilt ansvar att fokusera på samverkan mellan olika aktörer.
  • Annika Strandhäll har gjort förändringar i myndighetens regleringsbrev, alltså det uppdrag som myndigheten har.
  • En ny portalparagraf införs, som handlar om att sjukförsäkring ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ge stöd för att individen ska komma tillbaka till hälsa och arbete.
  • Det tydliggörs att målet om 9,0 sjukpenningdagar är ett samhällsmål som Försäkringskassan ska bidra till, i samverkan med både andra myndigheter och arbetsgivare.
  • Försäkringskassan får också i uppdrag att redovisa hur de jobbar för att öka antalet möten och kartläggningar där både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt deltar.
  • Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får ett förstärkt uppdrag att intensifiera arbetet med att underlätta övergången från sjukförsäkring till arbetsförmedling.
  • När den nybildade myndigheten för arbetsmiljökunskap är på plats får de i uppdrag att sammanställa kunskap om vilka faktorer som bidrar till friska och välmående arbetsplatser.