Sverige behöver fler skickliga yrkesarbetare och attraktiva yrkesutbildningar. Därför vill Socialdemokraterna stärka gymnasiets yrkesprogram.

Men Moderaterna tänker rösta ner förslaget, trots att de för ett par veckor sedan sa att de stödde det.

Moderaterna visar att de saknar en egen seriös skolpolitik och att de är beredda att riskera industrins och välfärdens kompetensförsörjning för att hålla ihop borgerligheten.

Den 25 april hade vi den stora äran att få besöka Yrkes-SM i Uppsala. Där fick vi se hundratals unga tävla i allt från måleri och svetsning till kock och frisör.

Tävlingen inspirerar – både de tävlande och de många åskådarna. Ett viktigt syfte med Yrkes-SM är att höja statusen på yrkesutbildningarna.

Intresset för yrkesutbildningar är i dag för lågt. Det innebär att det saknas kompetent arbetskraft inom många viktiga branscher, till exempel vård- och omsorg, transportsektorn, byggbranschen och industrin.

Ska Sverige fortsätta vara ett av världens bästa länder behöver vi investera i yrkeskunnande. Vi ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte låga löner

S-rikdagsledamöter

Det beror på att den borgerliga regeringen med Jan Björklund (L) i spetsen tog bort högskolebehörigheten från yrkesprogrammen.

Det har inneburit att antalet elever har minskat med en tredjedel sedan 2011. Det får stora konsekvenser för kompetensförsörjningen.

Vi vill att fler ska välja en yrkesutbildning. Bara så kan Sverige klara jobben och välfärden i framtiden.

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt ett skarpt förslag om att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet – med möjlighet att välja bort för den som vill.

Det skulle innebära att alla elever gavs reell och praktisk möjlighet att läsa in högskolebehörighet – något som inte är fallet på många skolor i dag.

Det skulle innebära attraktivare yrkesprogram och fler elever.

Branscherna, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, lärarfacken och elevorganisationerna har alla välkomnat förändringen.

Faktum är att nära nog alla, förutom Jan Björklund, har gjort det. Även Moderaterna har varit positiva till regeringens förslag.

Elisabeth Svantesson (M) konstaterade att ”många elever väljer bort yrkesutbildning, för man ser att det inte finns tillräckligt många dörrar öppna efter gymnasiets slut”.

Moderaternas kovändning riskerar att få förödande konsekvenser för svensk industri – som inte alls är ”basically gone”

S-riksdagsledamöter

Så sent som i mars sa Moderaterna i riksdagens talarstol att man stödde regeringens förslag.

Men nu har alltså Moderaterna ändrat sig – igen. Nu säger de nej till de närmare 250 miljoner regeringen redan avsatt till yrkesprogrammen och stödjer i stället Björklunds förslag om att göra tvååriga utbildningar och helt slopa de teoretiska ämnena.

Det blir tydligt att Moderaterna väljer att prioritera allianssamarbetet framför Sveriges väl.

Ska Sverige fortsätta vara ett av världens bästa länder behöver vi investera i yrkeskunnande. Vi ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte låga löner.

Moderaternas kovändning riskerar att få förödande konsekvenser för svensk industri – som inte alls är ”basically gone”.

Politik ska skapa goda förutsättningar och ge människor möjligheten att forma sina egna liv och sin framtid – inte smälla igen dörrar. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.