– Jag skulle bli tokig om jag inte tränade. Jag behöver stänga av hjärnan och jag behöver socialt umgänge, säger Torsten Fensby.

ARBETET GYMMAR MED Torsten Fensby. Torsten Fensby tränar triceps. På träningsmaskinen är viktmagasinet inställt på 60 kilo och han stönar när han pressar ner handtagen.

– Jag skulle bli tokig om jag inte tränade. Jag behöver stänga av hjärnan och jag behöver socialt umgänge, säger han.

Sedan några veckor är han i Varberg för att skriva debattartiklar. Där har han en tvårummare som skrivarlya.

Han växte upp i Borås och familjen hade sommarstuga i Varberg. Det är havet som lockar till staden.

Bor gör han nu annars med sin sambo i en by i franska alperna nära Grenoble.

Artiklarna handlar om skattefrågor. De senaste är för en tidskrift i USA och i dem resonerar han om hur Sverige kan hantera den skattekonkurrens andra länder utsätter Sverige för.

För några månader sedan publicerade han flera debattartiklar i svenska tidningar i samband med att avancerad skatteplanering framkom i det som kallades Paradisläckan.

Samtidigt tycker jag att man inte ska blanda ihop skatter och moral. Det är svårt att klandra dem som skatteplanerar och inte bryter mot några lagar

Torsten Fensby

En artikel skrev han tillsammans med en tidigare skattedirektör om att de svenska reglerna för självrättelse borde göras om helt. Självrättelse är när någon själv ändrar sin deklaration i efterhand.

Problemet är, enligt dem, att den som fuskat med en självrättelse kan komma undan alltför billigt.

Skribenterna tycker inte att det räcker med de hårdare regleringar som regeringen inför den 1 augusti i år.

– Samtidigt tycker jag att man inte ska blanda ihop skatter och moral. Det är svårt att klandra dem som skatteplanerar och inte bryter mot några lagar, säger han.

Han säger till och med att multinationella företag borde använda de möjligheter som finns för att sänka skatten, annars får de bara ett sämre konkurrensläge.

Däremot tycker han att den moraliska diskussionen är på sin plats när nya lagar ska stiftas.

– Problemet i Sverige är dock att politikerna verkar så ointresserade av att skapa lagar som hindrar skattefusk och skatteplanering.

Torsten Fensby säger att det enda Sverige gör är det som EU kräver, samtidigt som många andra länder är mer måna om att komma till rätta med skattesvinnet.

De senaste avslöjandena har varit Panamadokumenten, då omfattande skattefusk kom fram 2016.

Paradisläckan som blev känd i höstas handlade mer om aggressiv skatteplanering.

– Jag halkade in på skattefrågorna och har insett att det ger mig tillfredställelse att jobba med det här, säger Torsten Fensby.

Svenska företag, personer och banker var inblandade i båda avslöjandena.

Bland annat tvingades Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling avgå sedan det kommit fram att han skatteplanerat.

Efter träningen på gymmet går Torsten Fensby till kaféet på biblioteket och beställer en dubbel barnportion köttbullar.

Det var en slump att han började jobba med internationella skattefrågor. Han hade hoppats på att bli advokat i New York, men lyckade inte få något jobb.

I stället fick han några år senare anställning på OECD för att jobba med skattekonkurrens mellan länder, det vill säga att länder sänker skatten för att lura till sig andra länders skatteinkomster.

Det gör bland annat Holland, Irland och Storbritannien.

– Jag halkade in på skattefrågorna och har insett att det ger mig tillfredställelse att jobba med det här.

Han är varken revolutionär eller socialist. Han vill ha en fungerande marknadsekonomi och då behövs skatteintäkter och en välfärdsstat.

Om inte detta fungerar tror han att tilltron till samhället fräts sönder.

Jag skulle bli tokig om jag inte tränade. Jag behöver stänga av hjärnan och jag behöver socialt umgänge

Torsten Fensby

För Nordiska ministerrådets räkning ledde han förhandlingar om informationsavtal med skatteparadisen.

Resultatet är att alla nordiska länder har informationsutbytesavtal med alla 45 skatteparadis. Närliggande skatteparadis är Luxenburg, Malta och Schweiz.

Avtalen innebär att skatteparadisen ska svara om skattemyndigheterna ställer frågar om en person eller företag.

Torsten Fensby säger att kvaliteten i svaren kan variera men det är ett steg i rätt riktning. Förhoppningen är skatteparadisen ska ge sådan information automatiskt utan att någon behöver fråga.

De nordiska informationsutbytes-avtalen var först och har varit modell för andra länder. Torsten Fensby tycker att sådana avtal drar åt rätt håll och inger hopp.

Men samtidigt pekar han på den tilltagande koncentrationen av kapital. Den drar åt andra håll och minskar politikernas handlingsutrymme.

– Lyckas vi inte få ordning på beskattningen tror jag demokratin är i fara. Problemet i dag är att alltfler tycker att det finns ett frälse som kan komma undan med vad som helst. Det ger upphov till politikerförakt och banar väg för populism.

Snabba svar med Torsten Fensby

Synen på omfattningen:
Skatteverket hävdar att det årligen undanhålls 43 miljarder kronor i skatt och det motsvarar 103 000 undersköterskor i äldrevården. Torsten Fensbys bild är att svenska företag och personer placerat 500 miljarder kronor i skatteparadis.

Torsten Fensbys förslag till lösning:
• En svensk utredning om internationell skatteflykt där alla viktiga grupper i samhället deltar för att lära sig, diskutera och lägga fram väl förankrade förslag för att komma till rätta med skatteplanering och skattefusk.

• Vill själv starta ett forum för att diskutera skattepolitik och höja kunskapsnivån.

Fakta om Torsten Fensby

Yrke: Expert på internationell skatteflykt.

Ålder: 57 år.

Utbildning: Juristexamen i Sverige och USA och medlem i New Yorks advokatsamfund.

Bor: En by i franska alperna och i Varberg.

Tidigare jobb: Tio år på den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, åtta år på Nordiska Ministerrådet där han slutade 2015.

Varför är det viktigt att betala skatt: Det handlar om samhällskontraktet. Vi ska låta de framgångsrika få det bra, men vi måste också låta de andra få ett hyggligt liv genom att skapa en välfärdsstat.