– Vi vill kunna färdigställa nya stambanor för höghastighet så snart som möjligt och vår bedömning är att det bör kunna ske till 2040—2045, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Prislappen ligger på 205 miljarder kronor, alltså något lägre än de 230 miljarder kronor som tidigare nämnts.

Enligt Miljöpartiets språkrör och klimatminister Isabella Lövin beror det på att kostnaden kan pressas om man bygger på kortare tid. Dessutom säger hon att projekt på kontinenten visat att det går att bygga till lägre kostnad.

Miljöpartiet vill ha tåg som kan köra i 320 kilometer i timmen, som rejält kan korta restiden Stockholm—Göteborg och Stockholm—Malmö och ta resenärer från Stockholm till Hamburg på fem timmar.

– Vi är eniga om att restiden ska bli så kort att tågen kan ersätta flyget och att vi ska bygga stambanan så snabbt som möjligt, säger Isabella Lövin.

Men infrastrukturministern vill inte prata hastigheter.

– Vi preciserar inte hastigheten, utan vi konstaterar att vi vill göra detta med den snabbast möjligaste lösningen. Det är också en viktig del i diskussionen med övriga partier, så att vi vet att det finns en bred uppslutning, säger Eneroth.

I de kommande samtalen med Alliansen och Vänsterpartiet blir finansieringen en huvudfråga.

Den måste hålla i både hög- och lågkonjunkturer och olika regeringskonstellationer framöver.

– Det finns inga fria luncher, utan oavsett om man väljer lånefinansiering, gröna obligationer eller anslagsfinansiering, så måste man vara medveten om att allt måste rymmas inom ramen för statsfinansiella ramverket, säger Eneroth.

Allianspartierna tackar ja till inbjudan och förväntar sig att få ta del av regeringens beräkningar och underlag, särskilt som kalkylen nu ser ut att bli billigare.

”Det finns goda skäl att eftersträva en bred politisk enighet vid omfattande infrastrukturprojekt av den typ det nu handlar om. Av samma skäl är det helt avgörande att beslutsunderlagen för stora, långsiktiga projekt — såsom nya stambanor — är gedigna och att de tar hänsyn till olika aspekter”, skriver Alliansens gruppledare i riksdagen Tobias Billström (M), Anders W Jonsson (C), Christer Nylander (L) och Andreas Carlson (KD) i ett gemensamt uttalande.

Höghastighetsbanor var en av Alliansens valfrågor 2014, men sedan dess har Liberalerna sagt att partiet inte längre ser projektet som realistiskt och även Moderaterna har backat på grund av kostnaden.

Kristdemokraterna och Centerpartiet är dock positiva till bygget av höghastighetsbanor.

Liberalerna ska nu studera regeringens förslag innan man tar ställning.

– Ingen har väl något att invända mot att tåg ska gå fort. Haken är hur de ska betalas, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.

– Nu säger regeringen att den har hittat på ett sätt så man kan göra de här investeringarna på flera hundra miljarder utan att det belastar något annat och vi får väl se vad som ligger bakom det. Det ska bli intressant att höra.

Tomas Eneroth anser inte att nya höghastighetsbanor står i konflikt med regionala banor, utan att de i stället kommer att frigöra kapacitet i hela det övriga tågsystemet.

– I dag är det ingen tvekan om att det är fullt på spåren och därför behövs nya banor för att även arbetspendling och godstrafiken ska kunna fungera bättre, säger han.

Isabella Lövin lyfter fram att städer som Linköping, Norrköping och Jönköping kommer att tjäna på att hamna på pendlingsavstånd till de större städerna och att kommunpolitikerna där, även borgerliga, är starka förespråkare för nya stambanor.

Maria Davidsson/TT