Jämställdhetskonferensen Stockholm forum on gender equality, med 600 deltagare från drygt 100 länder, tjuvstartade egentligen redan under söndagen. Men det var först i dag som Margot Wallström (S) formellt hälsade välkommen.

– Ni representerar så många organisationer som utför centrala uppgifter. Jag vill börja med att tacka er för allt ni gör varje dag, ofta under svåra omständigheter, sa utrikesministern.

Tillsammans med kollegerna på utrikesdepartementet – handelsminister Ann Linde (S) och utvecklingsminister Isabella Lövin (MP) – presenterade hon en dyster bild av omvärldsläget.

– Ett tragiskt men uppenbart faktum är att vi ser ett angrepp mot jämställdheten och minskat utrymme för civilsamhället, sa Isabella Lövin.

Men statsråden tog också tillfället i akt att lyfta fram Sveriges feministiska utrikespolitik, som konferensen är en del av. Enighet rådde mellan ministrarna: den egna politiken är en stor framgång.

– Jag minns när jag en gång sa att jag såg fram emot den dagen då vi skulle ha en feministisk handelspolitik och möttes av skratt. Men nu har vi det och har bevis för att det fungerar, sa Ann Linde.

Margot Wallström pekade på insatserna i FN:s säkerhetsråd. Sedan Sverige tog plats har samtliga av rådets uttalanden nämnt kvinnor, fred och säkerhet.

– Vi kallar oss själva en feministisk regering och vi är stolta över det, sammanfattade utrikesministern.