Sverige har för första gången antagit en global strategi för jämställdhet.

Sida får en miljard kronor som under perioden 2018–2022 ska fördelas till internationella jämställdhetsinsatser.

Det ska exempelvis kunna handla om att öka tryggheten för organisationer som arbetar med jämställdhetsfrågor eller att öka tillgången på könsuppdelad statistik.

Sida får också i uppdrag att hitta metoder för att involvera män och pojkar i jämställdhetsarbetet.

FN varnar för att jämställdhets­målet är i fara

Global

– Satsningen görs i en tid då arbetet med jämställdhet möter motstånd runt om i världen. Aktivister och kvinnoorganisationer som jobbar för jämställdhet motarbetas ofta hårt i kampen för de mänskliga rättigheterna. Möjligheten att arbeta oberoende minskar när finansiering och demokratiskt utrymme krymper, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, i ett pressmeddelande.