I genomsnitt verkställdes en avrättning var nionde timme under 2017.

Amnesty International räknar i sin årliga rapport om dödsstraffet till 993 bekräftade avrättningar i 23 olika länder.

Det är en minskning med 4 procent jämfört med 2016, och med 39 procent jämfört med 2015. Då dokumenterades 1 634 avrättningar, det högsta antalet sedan 1989.

Av de bekräftade avrättningarna stod Iran ensamt för 51 procent – motsvarande 507 verkställda dödsstraff. Närmast därefter följde Saudiarabien (146 avrättningar), Irak (125) och Pakistan (60).

I Västvärlden var det enbart USA som verkställde avrättningar – 23 stycken – under 2017.

Amnesty International pekar på flera positiva tendenser. I Afrika söder om Sahara blev Guinea den tjugonde landet att avskaffa dödsstraffet. Samtidigt tog Tchad och Burkina Faso viktiga steg mot framtida avskaffanden.

Och i världen som helhet steg antalet länder som avskaffat dödsstraffet till 106, från 104 år 2016.

Samtidigt är optimismen förknippad med vissa förbehåll.

”Dessa siffror inkluderar inte de tusentals dödsdomar och avrättningar som Amnesty International tror utfärdades och verkställdes i Kina, där dessa siffror alltjämt är klassade som en statshemlighet”, skriver organisationen.

Sammanlagt utfärdades i fjol 2 591 dödsdomar i 53 länder, en kraftig minskning från de 3 117 dödsdomar som utfärdades under rekordåret 2016.

Runt om i världen väntade vid fjolårets utgång 21 919 dödsdömda fångar på att få sina straff verkställda.