Att vi har pensionärer i vårt välbeställda land som lever under den relativa fattigdomsgränsen är en skam.

Dessutom ökar antalet äldre i Sverige som har det dåligt ställt ekonomiskt. Så borde det inte vara.

Pensionssystemet är ingen naturlag utan det är utformat av politikerna.

Med andra ord, om våra folkvalda inte vill att det ska finnas pensionärer som lever under den relativa fattigdomsgränsen så går det faktiskt att ändra på.

Höjd pensionsålder är däremot ingen rimlig lösning.

Vi ser att många yrkesgrupper redan i dag inte klarar av att arbeta till pensionsålder.

Och när företrädare för regeringen får det att låta som att enda sättet att höja pensionerna är att arbeta längre så är det inte hela sanningen.

Det finns ett flertal andra åtgärder regeringen kan göra.

Vi i Vänsterpartiet vill att pengarna som finns i det misslyckade PPM-systemet ska flyttas till inkomstpensionen.

Vi vill också avskaffa den så kallade bromsen och därmed förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas.

…om våra folkvalda inte vill att det ska finnas pensionärer som lever under den relativa fattigdomsgränsen så går det faktiskt att ändra på

Clara Lindblom (V)

Och vi vill på allvar titta på en förstärkning av pensionssystemet om tillgångarna inte är tillräckliga.

Det är inte så konstigt att högre pensionsålder lanseras som lösning på de låga pensionerna.

I dag är det främst politiker som är tongivande i debatten om pensionerna.

Skulle debatten i stället föras av de som arbetar inom hemtjänsten, i sjukvården och i byggbranschen så skulle det nog se väldigt annorlunda ut.

Regeringen behöver tänka om och skapa ett tryggt och stabilt pensionssystem som säkrar en värdig pension för Sveriges äldre på sikt.

Annika Strandhäll, lyssna på pensionärerna och lyssna på de som sliter i tunga yrken i dag.

Höjd pensionsålder är inte rätt väg. Vi behöver göra om pensionssystemet i grunden.