– Jag är optimistisk och tror att fabrikanterna kommer att anpassa sig efter ökade krav på hållbarhet från konsumenterna, säger Laetitia Vasseur i föreningen Hop, som står bakom stämningen.

I Frankrike kan en fabrikant som medvetet begränsar sina produkters livslängd få upp till två års fängelse och tre miljoner kronor i böter. Eftersom det kan vara svårt att bevisa att en tillverkare avsiktligt förkortar en apparats varaktighet, har lagen hittills inte prövats i praktiken.

Men nu är både Apple och flera stora företag som tillverkar skrivare föremål för juridiska prövningar i Frankrike.

Bakom rättsfallen står föreningen HOP, Halte à l’obsolescence programmée, vilket betyder Stopp för planerat åldrande.

En av rörelsens grundare, Laetitia Vasseur, är expert på cirkulär ekonomi.

Hon arbetade som assistent åt den ”gröna” parlamentarikern Jean-Vincent Placé som 2015 drev igenom det franska förbudet mot planerat åldrande. Men hon säger att Hop med sina 25 000 medlemmar är en helt partipolitiskt obunden organisation.

Laetitia Vasseur.

Ett 20-tal frivilliga arbetar aktivt med att samla information, genomföra produktstudier, lobba mot politiker, ge råd åt beslutsfattare och alltså driva rättsfall.

– Eftersom det är svårt för en enskild person att driva den här typen av mål måste vi konsumenter organisera oss.

Laetitia Vasseur berättar att Hop får ta emot många klagomål från personer som säger att deras maskiner har gått sönder i förtid.

Att föreningens allra första stämning riktar sig mot skrivartillverkare beror på att Hop förra året gjorde en egen studie av Epsons produkter, och kom fram till att flera funktioner på apparaterna syftar till att förkorta deras livstid.

– Men stämningen riktar sig inte mot ett specifikt företag, vilket gör att även produkter från andra tillverkare som Brother, HP och Canon också ska utredas, säger hon.

Runt årsskiftet lämnade föreningen in en ny anmälan. Den riktar sig mot Apple France och bakgrunden är rapporter i USA om att märkets telefoner blev allt långsammare efter uppdateringar. Moderbolaget Apple har bett om ursäkt, även om företaget hävdar att det inte handlar om en medveten försämring av produkternas funktioner.

Men i Frankrike har åklagare beslutat om förundersökningar både av Applehistorien och av anklagelserna mot skrivartillverkarna. Det franska konsumentverket DGCCRF har dessutom inlett egna utredningar av fallen.

Enligt Laetitia Vasseur måste man räkna med att det kan ta ett år innan målen kan tas upp i rätten.
Hon hävdar att det här bara är början på en folkrörelse, som på sikt kommer att tvinga tillverkarna till att producera hållbarare varor.

– Situationen är akut. Om vi inte slutar konsumera i den grad vi gör nu, går vi in i väggen. Men jag är ganska optimistisk. Fabrikanterna är känsliga för kundernas krav. Om alltfler konsumenter vill köpa varor som går att reparera och varar länge, kommer företagen att anpassa sig.

En fråga är förstås om konsumenterna är beredda att betala ett högre pris för att få mer slitstarka produkter.

En ung fransk industridesigner, Julien Phedyaeff, har till exempel uppfunnit tvättmaskin Increvable, ”Outtröttlig”. Alla delar är utbytbara, och inte sinsemellan hopsvetsade eller klistrade, som i många andra apparater.

Men det beräknade försäljningspriset ligger på cirka 10 000 kronor, vilket är nästan tre gånger mer än vad en tvättmaskin i genomsnitt kostar i Frankrike.

Än så länge har ingen fabrikör tagit på sig tillverkningen, men uppfinnaren hoppas ändå att den ska finnas på marknaden om ett drygt år, och det med hjälp av gräsrotsfinansiering.

– Visst är vi konsumenter också ansvariga för vad vi köper. Men tillverkarna har ett ännu större ansvar. De driver på för att vi ska konsumera kortsiktigt, säger Laetitia Vasseur.

Ett annat hinder för tillverkning av hållbarare produkter är oron för att en konsumtionsminskning skulle kunna inverka negativt på sysselsättningen.

– Det är felaktigt. Bättre service och reparationer av maskiner kan skapa många nya jobb. I vilket fall som helst har vi inget val om vi vill kunna leva här på jorden i framtiden, säger Laetitia Vasseur.

Men hon är alltså trots allt hoppfull. Politiska instanser börjar ta tag i frågan.

Förra året antog EU-parlamentet ett betänkande som uppmanar EU-kommissionen och medlemsländerna till konkreta åtgärder, för tillverkning av varor som är lättare att reparera och har längre livstid. Sverige är ett land som har infört skatteavdrag för reparationer.

Den franska regeringen arbetar just nu med en ny lagändring som ska tvinga tillverkare av olika slags elektroniska och elektriska produkter att upplysa konsumenterna om hur länge deras apparater beräknas hålla.

– Frankrike kan förmodligen ses som ett föregångsland vad gäller lagen mot planerat åldrande. Men i andra länder gör man andra insatser för att förbättra miljön. I Sverige är ni ju till exempel bra på återvinning, säger Laetitia Vasseur.

Anna Trenning-Himmelsbach, frilansjournalist

Franska lagen

Den franska lagen från 2015 definierar planerat åldrande som: ”alla tekniker som en tillverkare medvetet använder för att begränsa produktens livslängd med målet att öka takten av återinskaffande.”

Maximistraffet uppgår till 2 års fängelse och/eller 300 000 euro i böter.

Föreningen Hop har en bredare definition som innefattar fler tekniker som gör att produkter har kort livslängd. Till exempel:

Maskiner tillverkade av material som inte är slitstarka. Apparater som är svåra att laga eftersom de inte går att plocka isär eller för att det inte finns tillgängliga reservdelar. Prylar som snabbt går ur tiden på grund av mode och trender. Saker som fortfarande är funktionsdugliga men byts ut för att det kommer nya och mer avancerade modeller.

Begreppet ”planning obsolescense” planerat åldrande, som också kallas för inbyggt åldrande i Sverige, ska ha myntats under den stora depressionen i 30-talets USA.

En amerikansk mäklare, Bernard London, använde ordet i en skrift 1932. Han oroade sig för att invånarna inte konsumerade tillräckligt. Han föreslog därför att alla skulle tvingas att byta ut sina ännu funktionsdugliga maskiner efter en bestämd tids användning, med målet att stimulera ekonomin, läs mer här.