Kommunerna, landstingen och staten är stora aktörer som kan påverka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.

Totalt upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för mellan 600 och 800 och miljarder kronor per år.

De krav som offentliga uppdragsgivare ställer vid upphandlingar kan påverka samhällsutvecklingen positivt och ha stor effekt för arbetsmarknaden och för villkoren för många löntagare.

Alltsedan den infekterade striden om ett bygge i Waxholm, som inleddes för 15 år sedan och senare mynnade ut i Lex Laval-lagstiftningen som i sin tur reviderats till det bättre av den rödgröna regeringen, har det rått oklarhet om vilka krav som får ställas vid upphandlingar.

Sveriges nya upphandlingslag gör det möjligt att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal, det som brukar kallas den hårda kärnan. Men vi menar att det är möjligt att gå längre.

Det är en självklarhet att vi ska använda skattepengar på ett sätt som stärker löntagarnas sociala rättigheter och motverkar löne- och villkorsdumpning.

Det är inte endast bra för de löntagare som arbetar i de upphandlade verksamheterna utan skapar också förutsättningar för att konkurrensen mellan företagen sker på rättvisa villkor.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är värd att ta strid för och vi uppmanar fler kommuner och landsting att följa efter och börja ställa krav om villkor enligt kollektivavtal

Henrik Fritzon (S) och Magnus Alm (S)

Seriösa arbetsgivare vinner över oseriösa.

Det finns ett brett samhällsintresse av att lönebildningen fungerar på arbetsmarknaden.

Kollektivavtalen, som är resultat av parternas förhandlingar, är själva fundamentet för den svenska modellen. Kan vi, när vi gör upphandlingar, bidra till att stärka denna modell ska vi göra det.

Region Skåne har nyligen, på förslag av den röd-gröna regionledningen, fastställt en ny upphandlingspolicy.

I denna policy stipuleras att regionen, då så är motiverat, vid upphandlingar ska kräva att de anbudsgivande företagens anställda erbjuds villkor enligt kollektivavtal.

Alliansen motsatte sig förändringen om kollektivavtal.

Den svenska modellen med kollektivavtal, där arbetsmarknadens parter i hög utsträckning reglerar villkoren på arbetsmarknaden, har tjänat Sverige väl.

Den facklig-politiska samverkan är central för arbetarrörelsen, och vi står gemensamt upp för den svenska modellen.