När löneskillnader mellan grupper diskuteras jämförs oftast heltidslönerna.

Men olika grupper jobbar olika mycket heltid. Och allra minst jobbar arbetarkvinnor som har en genomsnittlig arbetstid på 77 procent.

I den nya rapporten Jämställdhetsbarometern från LO har man räknat ut det man kallar ”faktisk månadslön” alltså hur mycket de olika grupperna tjänar om man ser till hur mycket de faktiskt jobbar.

Och arbetarkvinnorna halkar efter på grund av arbetstiden, visar rapporten.

I heltidslön var skillnaden mellan arbetarkvinnor och arbetarmän exempelvis 3 200 kronor under 2016 medan skillnaden i faktisk lön var 6 500 kronor, visar rapporten.

Faktisk månadslön 2016

Enligt Berit Müllerström, LO:s andra vice ordförande är just deltidsarbetet den viktigaste frågan för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

– Det stora problemet är att så få har möjlighet att jobba heltid. Man säger ofta att kvinnor vill jobba deltid, men den här undersökningen visar också att man inte får möjlighet, inte blir erbjuden eller att det inte finns heltidstjänster.

Kommunal och SKL har gemensamt uttryckt att de vill ha heltid som norm. Går det arbetet för långsamt?
– Man kan alltid göra mer och den här frågan har vi jobbat med i många år. Men det är jättebra att SKL och Kommunal nu äntligen har kommit överens.

I förra årets avtalsrörelse gick LO-förbunden ut gemensamt och krävde en särskild låglönesatsning i kronor i stället för procent för de som tjänade under 24 000 kronor.

Det skulle höja de allra lägsta lönerna mer procentuellt än de högre. Målet var just att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

– Den bidrog till att vi minskade skillnaden mellan kvinnor och män eftersom vi hade krontal och alla fackförbund ställde upp på det. Vi knaprade lite grann på den där skillnaden, säger Berit Müllerström.

Hon ser framför sig fler liknande satsningar i framtiden

– Ja, när vi är samordnade och har bestämt oss gemensamt för att göra någonting åt saken så går det. Det är fler sådana satsningar som vi behöver.

Stor skillnad i arbetsid

  • 41 procent av kvinnorna i arbetaryrken och 69 procent av kvinnorna i tjänstemannayrken har en tillsvidareanställning på heltid.
  • 75 procent av männen i arbetaryrken och 84 procent av männen i tjänstemannayrken har en tillsvidareanställning på heltid.

Källa: LO, SCB